Відділ рідкісних видань та рукописів

Відділ рідкісних видань та рукописів — один з найстаріших спеціа­лізованих відділів бібліотеки. Його було відкрито 1921 року. Перший завідувач відділу — Олександра Миколаївна Тюнєєва (1889-1984).

Основні напрями діяльності відділу: формування, вивчення та науковий опис колекцій рукописів, стародруків, рідкісних і цінних видань; забез­печення їх збереженості і використання; організація виставок, екскурсій, обслуговування читачів. Фонд відділу — зібрання понад 37 000 документів, яке складається з рукописних та архівних матеріалів, стародруків, рідкісних видань XV-XX ст., періодичних видань XVIII — початку XX ст., гравюр та фотографій, листівок, мікрофільмів на книги й рукописи з фонду відділу, а також довідкових й бібліографічних видань універсального змісту україн­ською, російською та іноземними мовами.

Виділено окремі колекції: інкунабули, палеотипи, кириличні стародруки, книги глаголичного шрифту, книги гражданського шрифту, «Україніка», «Одесика», нелегальна та заборонена література XIX ст., бібліотека М.Ф. Комаров (1844-1913), бібліофільські видання з колекції графа М. М. Толстого (1863-1927), книги з автографами з бібліотеки М. Г. Крейна (1907-1989), Театральна бібліотека, мініатюрні видання.

Наукові працівники відділу:

Райко Валентина Миколаївна, завідуюча відділом
Тема: «Ідентифікація, вивчення і введення в науковий обіг стародруків кириличного шрифту XV—XVIII століть».
Старопечатные издания Кирилловского шрифта. XV - первая половина XVI ст. : каталог коллекции
«В науках вызволенных и лекарских доктор» : к 490-летию издательской деятельности Франциска Скорины.
Гоголіна Тетяна Олександрівна, головний бібліотекар; напрямок роботи: науковий.
Тема: «Наукова робота з рукописним фондом Бібліотеки»
«Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені О. М. Горького, 1574-1923 роки»;
Служение библиотеке – О., 2016.
Лясота Галина Григорівна, головний бібліотекар; напрямок роботи: науковий.
Тема: «Науковий опис іноземного фонду відділу»
«Шелковый молитвенник из коллекции графа М.М. Толстого (к 150-летию со дня рождения графа М.М. Толстого)»;
Бібліофільські видання з колекції графа М.М. Толстого у фондах Одеської національної наукової бібліотеки. - О., 2016.
Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі. - Київ, 2017.  
Яцун Надія Олексіївна, бібліотекар I-ої категорії; напрямок роботи: науковий.
Тема: «Наукове дослідження етнографічних матеріалів фонду відділу»
Бібліотека Михайла Федоровича Комарова: Каталог колекції Одеської національної наукової бібліотеки. (у співавторстві);
Яцун Н.О. Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова.
Іжик Лариса Володимирівна, провідний бібліограф; напрямок роботи: науковий.
Тема: Книжкові знаки і зібрання у фондах ОННБ
Публ.: Старая Одесса в произведениях графики: Каталог. – Одесса, 1995;
Решетов С.Г., Ижик Л.В. Григорий Маразли: Честь паче почести. – Одесса, 2012;
Книжные знаки одесских библиофилов: Монографическое исследование. – Одесса, 2013.;
А. А. Борзенко и Одесская городская публичная библиотека. – Одеса, 2016. 
Бродецька Наталія Анатоліївна, провідний бібліотекар; напрямок роботи: науковий.
Тема: Виставки Одеси: Сторінки історії
Публ.:
Бібліотека Михайла Федоровича Комарова: Каталог колекції Одеської національної наукової бібліотеки. (у співавторстві);
Бібліотека Михайла Комарова як складова національно-культурної спадщини України: (Книги з автографами).
Створено: 02.12.2009
Останнє оновлення: 24.05.2018
Переглядів: 5159© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.