ІЖИК (Фабрика) Лариса Володимирівна

izhik-l.jpg

ІЖИК (Фабрика)
Лариса Володимирівна,

головний бібліотекар рідкісних видань та рукописів

Телефон, e-mail:

 

(048) 723-45-36

vrvr.onnb@gmail.com

Науковий напрям роботи:

Краєзнавство, історія Одеси, вивчення й опис ілюстративного матеріалу (екслібриси, графіка, фотографії).

 Окремі видання:

 1. Старая Одесса в произведениях графики : кат. / соавт. В.В. Солодова ; ред. И.С. Шелестович. – Одесса, 1995. – 56 с. : ил.
 2. Журналы старой Одессы : справочник / соавт. М.Р. Бельский. – Одесса, ВМВ, 2008. – 120 с.
 3. Григорий Маразли, честь паче почести» / соавт. С.Г. Решетов ; Греческий фонд культуры. Одес. филиал. – Одесса: ТЭС, 2012. – 352 с. : ил.
 4. Книжные знаки одесских библиофилов : монографическое исследование / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; рецензент Н.Н. Зубков ; ред. И.С. Шелестович. – Одеса : ОННБ им. М. Горького, 2014. – 130 с. : ил.
 5. Старовинна гравюра у фондах Одеської національної наукової бібліотеки : каталог виставки / Одес. Нац. Наук. Б-ка ; передм. І.О. Бірюкова ; ред. Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович ; рецензент І.Ю. Глєбова. – Київ : Мистецтво, 2018. – 64 с. : іл.

Публікації:

1994

 1. Граверы старой Одессы / соавт. В. Солодова // Одес. вестн. – 1994. – 14 мая. – С. 9. [«Зал графа М.Толстого» в ОПБ як музей старої Одеси; стара Одеса у творчості художників 1820-х років Ж. Гаюї] ; 21 мая. – С. 8. [Стара Одеса 30-х років в роботах Карло Боссолі] ; 28 мая. – С. 9. [Художник Федір Гросс і його краєвиди Одеси 1850-х років].
 2. Первые граверы Одессы / соавт. В. Солодова // Одес. вестн. – 1994. – 4 июня. – С. 8. [Одеса 1840-х років в літографіях Грабовського і В. Калініна. Літографія Д. Кленова].

1998

 1. Гражданский подвиг Александра Великанова / соавт. М. Бельский // Одес. вестн. – 1998. – 1 авг.
 2. Печатная графика XIX века в коллекции Одесской государственной научной библиотеки. Федор Гросс // Причерномор. регион. – 1998. – № 1. – С. 69-78.
 3. Потомственные почетные граждане Распоповы / соавт. М.Р. Бельский // Одес. вестн. – 1998. – 28 февр. – С. 10-11. – (История).
 4. Судьба провинциального книжного магазина: [«Либерия» Д. Миевиля в Одессе] / соавт. М.Р. Бельский // Одес. вестн. – 1998. – 13 июня. – С. 10-11. – (История).

2004

 1. О родовой библиотеке Эрдели : (из истории книжного собирательства в Одессе) // Библиофилы России : альманах. – Москва, 2004. – Т. 1. – С. 164-172.
 2. Редкие издания из библиотеки Конрада Березовского в ОГНБ им. М.Горького // Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького; редкол.: О. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. Шелестович. – Одесса, 2004. – Вип. 3. – C. 166-176.
 3. Судьба книжного собрания семьи Эрдели // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції». – Одеса : Астропринт, 2004. – С.62-67.
 4. Фамильная библиотека графов Толстых в Одессе // Страницы истории благотворительности в Одессе : к 100-летию вступления графа М.М. Толстого в должность попечителя ОГПБ : материалы конф. (4 дек. 1997 г.) / ОДНБ им. М. Горького ; ред. И.С. Шелестович. – Одесса, 2000. – С. 62-76.

2007

 1. Городской голова Одессы Г.Г. Маразли (1831-1907) и его родственное окружение / соавт. С. Решетов // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2007. – Кн. 31. – С. 6-31.

2008

 1. К вопросу изучения и описания книжных знаков на книгах ОГНБ // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі: Матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького. Одеса, 25-27 вересня 2007 р. – Одеса, 2008. –С. 15-19.
 2. Одесские врачи-библиофилы // Сумська старовина : всеукр. наук. іст. журнал. – 2008. – № 24. – С. 113-124.

2009

 1. Мария Фердинандовна Кич-Маразли и ее родственное окружение (Наркевичи, Кичи, Андреевские, Никитины) / соавт. С. Решетов // Дерибасовская-Ришельевская: одес. альманах. – Одесса, 2009-2010. – Кн. 36. – С. 15-33; Кн. 37. – С. 53-70; Кн. 38. – С. 47-60; Кн. 40. – С. 80-106; Кн. 42. – С. 111-127.

2013

 1. О доме городского головы Одессы Н.А. Новосельского : к истории переименования улицы Ямской в Новосельского / соавт. С. Решетов // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – Одесса, 2013. – Кн. 54. – С.68-80.

2016

 1. А. А. Борзенко и Одесская городская публичная библиотека» [Електронний ресурс] // XVII Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині». – С. 71-79. 
 2. Книжные знаки старой Одессы на книгах ОННБ // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М.В.Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 277-282.
 3. Дом семьи Новиковых на ул. Гаванной, 4 и архитектор Ф.В.Гонсиоровский / соавт. С. Решетов // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 142-151.

***

Фабрика Лариса Володимирівна // Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького. 1829-1999 : бібліогр. покажчик / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; відп. ред. О.Ф. Ботушанська ; упоряд. Л.О. Кольченко, О.Г. Кушнір, Т.І. Олейникова. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2004. – С. 391.

Іжик (Фабрика) Лариса Володимирівна // Творячи літопис «Горьківки» : [Електронний ресурс] праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліографічний довідник : до 185-річчя Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. Л.М. Бур'ян ; відп. за вип. Л.В. Арюпіна ; ред. Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – C. 138-140. 

 

 

Створено: 16.04.2019
Оновлено: 19.07.2022
Переглядів: 608
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.