Відділ мистецтв

Зав. відділу: Щурова Тетяна Василівна
E-mail: iskusstvo-onnb@ukr.net

Загальна інформація:

Відділ мистецтв в структурі ОННБ посідає особливе місце. Створений у 1970 р. як консультаційний центр для творчих спілок і мистецьких закладів міста, він не має аналогів серед провідних бібліотек України. Щороку відділ відвідує близько 7 тис. читачів, яким видається понад 160 тис. документів. Відвідувачі можуть отримати необхідну літературу, дістати висококваліфіковану бібліографічну консультацію та замовити необхідну усну або письмову довідку.

Більша частина театральних прем'єр міста починається з роботи режисерів у стінах відділу мистецтв. На прохання театрів організуються виїзні виставки на репетиції з відповідними оглядами літератури. Відділ також постійно допомагає матеріалами при підготовці телепередач, кіно- і телефільмів.

Багаторічна співпраця об’єднує відділ мистецтв з музеями та мистецькими учбовими закладами міста, науковцями з країн СНД та далекого зарубіжжя.

Фонди:

На сьогодні підсобний фонд відділу становить близько 15 тис. доку­ментів, серед яких цінні та рідкісні українські, російські та зарубіжні видання ХІХ — першої пол. ХХ ст.

Останнім часом фонд відділу активно поповнюється цікавими видан­нями, подарованими бібліотеці посольствами Франції та Греції в Україні, дарунками приватних осіб.

Публікації працівників відділу:

Щурова Тетяна Василівна (завідувач)
«О. М. Тюнєєва — книгознавець, бібліограф, засновник музею з історії книги ОДНБ»: Збірка матеріалів та документів (разом з відділом рідкісних видань та рукописів).

"С искренней благодарностью..." : автографы мастеров культуры в коллекции отдела искусств Одес. нац. науч. б-ки им. М. Горького / авт.-сост. Т.В. Щурова ; вступ. ст. О.Ф. Ботушанской ; ред. Н.Г. Майданюк. - 2014.

Український музично-драматичний театр імені Революції : бібліографічний покажчик літератури : в 3 ч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд.: І. Б. Шайкевич, Т. В. Щурова. – Одеса : [б.в.], 1992.

Григорий Григорьевич Маразли. Меценат и коллекционер : сборник статей / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, О. М. Барковская, С. З. Лущик, Т. В. Щурова ; отв. ред. О. Ф. Ботушанская. – Одесса : ОКФА, 1995. – 284 с. : ил.

Одесский журнал «Крокодил» и его авторы : избранные страницы (1911–1912) / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. Т. В. Щурова ; отв. ред. О. Ф. Ботушанская. – Одесса : ОКФА, 1998. – 314, [5] c. : ил. – (Миниатюрные издания Одесской государственной научной библиотеки им. М. Горького).

Олеша Ю.К. Облако : стихи / Юрий Олеша ; сост. и предисл.: Е. М. Голубовский, Т. В. Щурова. – Одесса : АРТ-Прес, 1999. – 90 с.
Черный квадрат над Черным морем : материалы к истории авангардного искусства Одессы, ХХ век / М-во культуры и искусств Украины, Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Е. М. Голубовский, Ф. Д. Кохрихт, Т. В. Щурова ; отв. ред. О. Ф. Ботушанская. – Одесса : Друк, 2001. – 264 с.

Кириак Костанди и художники-греки в Одессе = Kiriak Kostandi and greek painters in Odessa. Конец XIX начало XX веков / Одес. филиал Фонда греч. культуры, Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: О. М. Барковская, Л. А. Еремина, Т. В. Щурова. – Одесса : Друк, 2002. – 204 с. : цв. ил.

Дерибас А. М. Старая Одесса. Забытые страницы : исторические очерки и воспоминания / А. М. Дерибас ; Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: О. Ф. Ботушанская, О. Н. Вовчок, Т. В. Щурова. – Киев : Мистецтво, 2005. – 416 с. : ил.

Сергей Уточкин. Изгой и баловень судьбы : сборник / сост.: А. А. Таубеншлак, Т. В. Щурова. – Одесса : Оптимум, 2005. – 220 с. : ил.– («Вся Одесса»; Вып. 10).

Одесская старина : очерки одесских краеведов XIX века / сост.: Т. В. Щурова, Е. Л. Яворская. – Одесса : Оптимум, 2006. – 231 с.– («Вся Одесса»; Вып. 44. Малая литературно-художественная серия).

Благоухающий пепел : по страницам старой одесской периодики : сборник / сост. Т. В. Щурова ; авт. предисл. Е. М. Голубовский. – Одесса : ВМВ, 2009. – 556 с. : ил.

Володимир Тимофійович Миненко : зб. матеріалів про митця / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; авт.- упоряд.: Л. М. Бур'ян, Т. В. Щурова ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : Друк, 2009. – 150 с. : іл.

Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, Л. Н. Бурьян, Т. В. Щурова ; отв. за вып. О. Ф. Ботушанская ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса : ВМВ, 2012. – 315 с. : ил.

Скульптор Алексей Копьев : альбом-каталог / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: О. М. Барковская, Т. А. Копьева, Т. В. Щурова. – Одесса : ВМВ, 2012. – 125 с. : ил.

«С искренней благодарностью...» : автографы мастеров культуры в коллекции отдела искусств Одесской национальной научной библиотеки им. М. Горького / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. Т. В. Щурова ; ред. Н. Г. Майданюк. – Одесса : ВМВ, 2014. – 247 с. : цв. ил.

Компас культуры Одессы = Компас культури Одеси : хронол. роспись содержания газеты «Всемирные одесские новости», № 1-100 / Одес. нац. науч. б-каВсемирный клуб одесситов ; сост. Т. В. Щурова ; ред.: Н. Г. МайданюкИ. С. Шелестович. – Херсон : Гельветика, 2019. – 305,[2] с. : ил.

Барковська Ольга Михайлівна (головний бібліотекар)

Михайло Жук : кат. вист. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд.: Л. В. Арюпіна, О. М. Барковська, С. З. Лущик ; ред.: Г. Д. Зленко, І. С. Шелестович. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 1993. – 52 с.

Г. Г. Маразли и его библиотека : сб. ст. и материалов / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, О. М. Барковская. – Одесса, 1994. – 32 с. – (Личные собрания в ОГНБ им. М. Горького; вып. 1).

Вся Одесса в шаржах Линского : материалы к выставке / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, О. М. Барковская. – Одесса, 1998. – 43 с. : ил.

Товарищество южнорусских художников в Одессе : биобиблиографический справочник / сост.: В. А. Афанасьев, О. М. Барковская ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса : Друк, 2000. – 300 с. : ил.; Изд. 2-е. – Одесса, 2014. – Эл. версия на сайте б-ки.

Коли книга стає мистецтвом. Сто взірців книжкової ілюстрації : кат. вист. / М-во культури і мистецтв України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд.: Л. В. Арюпіна, О. М. Барковська ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : Друк, 2001. – 22 с. : іл.

Ігор Марковський = Igor Markovsky : [альбом] / Нац. спілка художників України, Одес. обл. орг., Одес. обл. упр. культури і туризму ; упоряд. О. М. Барковська ; авт. ст.: Т. В. Басанець, О. Й. Бірштейн, Р. Н. Джангужин, С. О. Савченко, О. А. Тарасенко. – Одеса : Друк, [2009]. – 694 с. : іл.

Общество независимых художников в Одессе : биобиблиографический справочник / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О. М. Барковская ; авт. предисл. Е. М. Голубовский ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса : ВМВ, 2012. – 216 с. : ил.

Сергей Зенонович Лущик : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О. М. Барковская ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса : Optimum, 2013. – 131 с. : ил. – (Краеведы Одессы; Вып. 1).

Кесельман С. И. Стеклянные сны : стихи / Семен Кесельман ; сост., авт. ст. и коммент.: С. З. Лущик, О. М. Барковская, Е. М. Голубовский, А. Л. Яворская. – Одесса : ВМВ, 2013. – 236 с. : ил.

Одесская художественная школа. Воспоминания бывших учеников, 1865-1940 [Электронный ресурс] : сборник / Одес. нац. науч. б-ка ; сост. О. М. Барковская ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. – Эл. версия на сайте б-ки.

Кишиневский С. Я. Мои воспоминания / Соломон Кишиневский ; Одес. нац. науч. б-ка, Междунар. обществ. орг. «Еврейский общинный центр "Мигдаль"» ; сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. О. М. Барковская ; вступ. сл.: И. А. Бирюкова, К. А. Верховская ; ред.: Н. Г. Майданюк, И. С. Шелестович. – Одесса : Астропринт, 2019. – 268, [3] с., [16] с. ил.

Делі Олександра Петрівна (бібліотекар І кат.)

Сергій Рафаїлович Гриневецький : анотований біобібліографічний покажчик / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд.: О. П. Делі, О. В. Власенко, Н. С. Прошина ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська. – Одеса, 2012. – 199 с.

Александр Юлиевич Розенбойм (Ростислав Александров) (1939-2015) : воспоминания друзей, библиография / Одес. нац. науч. б-ка ; сост. А. П. Дели ; ред.: Н. Г. Майданюк, И. С. Шелестович. – Одесса : Optimum, 2019. – 279, [2] с., [8] с. ил. – (Краеведы Одессы; вып. 3) (Вся Одесса).

Створено: 02.12.2009
Оновлено: 27.07.2020
Переглядів: 5735
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.