Відділ мистецтв

Керівниця відділу:
Щурова Тетяна Василівна, заслужений працівник культури України
E-mail: artdep.onnb@gmail.com

Загальна інформація:

Відділ мистецтв в структурі ОННБ посідає особливе місце. Створений у 1970 р. як консультаційний центр для творчих спілок і мистецьких закладів міста, він не має аналогів серед провідних бібліотек України. Щороку відділ відвідує близько 7 тис. читачів, яким видається понад 160 тис. документів. Відвідувачі можуть отримати необхідну літературу, дістати висококваліфіковану бібліографічну консультацію та замовити необхідну усну або письмову довідку.

Головне завдання – розкриття фондів бібліотеки, які допомагають розвитку українськоі національної культури і мистецтва та пропаганда кращих видань.

За останні десятиріччя сформовано читацьке коло відділу мистецтв, яке не тільки примножує число користувачів ОННБ, але й допомагає підняти наукову діяльність на вищий рівень. Багато років постійними читачами та вірними друзями відділу є провідні мистецтвознавці міста, відомі архітектори, художники, музиканти, актори та ін. Багаторічна співпраця об’єднує відділ мистецтв з театрами, музеями та мистецькими учбовими закладами міста, науковцями з багатьох міст України та зарубіжних країн.

Для широкого кола читачів, що цікавляться мистецтвом, співробітники відділу проводять масові заходи:

презентації та прем'єри нових книжок;

зустрічі з митцями;

тематичні екскурсії, огляди та лекції, що готуються на замовлення читачів;

книжкові та мистецькі виставки.

Фонди:

На сьогодні підсобний фонд відділу становить близько 15 тис. доку­ментів, серед яких є рідкісні українські та зарубіжні видання ХІХ – першої пол. ХХ ст.

Останнім часом фонд відділу активно поповнюється цікавими видан­нями, подарованими бібліотеці вітчизняними та зарубіжними закладами культури, а також приватними особами.

 

Публікації працівників відділу:

Щурова Тетяна Василівна (завідувач)

Дерибас А. М. Старая Одесса. Забытые страницы : исторические очерки и воспоминания / А. М. Дерибас ; Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: О. Ф. Ботушанская, О. Н. Вовчок, Т. В. Щурова. – Киев : Мистецтво, 2005. – 416 с. : ил.

Благоухающий пепел : по страницам старой одесской периодики : сборник / сост. Т. В. Щурова ; авт. предисл. Е. М. Голубовский. – Одесса : ВМВ, 2009. – 556 с. : ил.

Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, Л. Н. Бурьян, Т. В. Щурова ; отв. за вып. О. Ф. Ботушанская ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса : ВМВ, 2012. – 315 с. : ил.

Скульптор Алексей Копьев : альбом-каталог / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: О. М. Барковская, Т. А. Копьева, Т. В. Щурова. – Одесса : ВМВ, 2012. – 125 с. : ил.

«С искренней благодарностью...» : автографы мастеров культуры в коллекции отдела искусств Одесской национальной научной библиотеки им. М. Горького / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. Т. В. Щурова ; ред. Н. Г. Майданюк. – Одесса : ВМВ, 2014. – 247 с. : цв. ил.

Компас культуры Одессы = Компас культури Одеси : хронол. роспись содержания газеты «Всемирные одесские новости», № 1-100 / Одес. нац. науч. б-каВсемирный клуб одесситов ; сост. Т. В. Щурова ; ред.: Н. Г. МайданюкИ. С. Шелестович. – Херсон : Гельветика, 2019. – 305,[2] с. : ил.

 

Барковська Ольга Михайлівна (головний бібліотекар)

Кишиневский С. Я. Мои воспоминания / Соломон Кишиневский ; Одес. нац. науч. б-ка, Междунар. обществ. орг. «Еврейский общинный центр "Мигдаль"» ; сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. О. М. Барковская ; вступ. сл.: И. А. Бирюкова, К. А. Верховская ; ред.: Н. Г. Майданюк, И. С. Шелестович. – Одесса : Астропринт, 2019. – 268, [3] с., [16] с. ил.

Товарищество южнорусских художников : биобиблиогр. справ. : в 2 ч. / Одес. нац. науч. б-ка ; сост.: В. А. Афанасьев, О. М. Барковская ; отв. за вып. И. А. Бирюкова ;  ред. И. С. Шелестович. Изд. 3-е, испр. и доп. – Одесса : Картуш, 2021. – 358 с. : 12 л. ил.

Общество независимых художников в Одессе : биобиблиогр. справ. / Одес. нац. науч. б-ка ; сост., авт. вступ. ст. О. М. Барковская ; отв. за вып. И. А. Бирюкова ; ред. И. С. Шелестович. – Изд. 2-е, доп. – Одесса : [б.и.], 2021. – 235 с., 16 л. ил.

Одесская художественная школа. Воспоминания бывших учеников, 1865-1940 : сборник / Одес. нац. науч. б-ка ; сост. О. М. Барковская ; отв. за вып. И.А. Бирюкова ;  ред. И. С. Шелестович. – Одесса : Картуш, 2021. – 185 с., 16 с. ил.

Каталоги выставок Товарищества южнорусских художников (1890–1919) : републикация / подгот. текста, коммент. О. М. Барковской ; ред. И. С. Шелестович ; Одес. нац. науч. б-ка. – Одесса, 2021. – 296 с., 48 л. ил.

In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine, 1900-1930s / edited by K. Akinsha, K. Denysova, O. Kashuba-Volvach. – London : Thames & Hudson Ltd, 2022. – 248 p. : il. – Із змісту: The Odesa Sosiety of Independent Artists / Olha Barkovska. – P. 86-91.  

 

Делі Олександра Петрівна (бібліотекар І кат.)

Александр Юлиевич Розенбойм (Ростислав Александров) (1939-2015) : воспоминания друзей, библиография / Одес. нац. науч. б-ка ; сост. А. П. Дели ; ред.: Н. Г. Майданюк, И. С. Шелестович. – Одесса : Optimum, 2019. – 279, [2] с., [8] с. ил. – (Краеведы Одессы; вып. 3) (Вся Одесса).

Фаховий коледж зв'язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Історія першого сторіччя (1920-2020) / упоряд.: Ю.О. Горлінська, О.П. Делі, А.В. Іванченко, С.Ю. Петрусенко, Я.М. Ченцов ; редкол.: І.О. Бірюкова (голова), Л.В. Арюпіна, О.М. Бєльницька, Є.В. Бережок ; ред. Т.П. Ананченко ; Одес. нац. наук. б-ка, Відокремл. структур. підрозділ «Фах. коледж зв'язку та інформатизації Держ. ун-ту інтелект. технологій і зв'язку». – Одеса : ОО КП «Видавництво "Чорномор'я"», 2021. – 240 с. : іл.

Валентин Володимирович Крапива (1945–2013) : спогади друзів; бібліографія / упоряд. О.П. Делі ; ред.: Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. наук. б-ка. – Одеса, 2022. – 232 с. : іл. – (Серія «Краєзнавці Одеси» ; вип. 4).

 

Створено: 02.12.2009
Оновлено: 26.03.2024
Переглядів: 6751
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.