Відділ обмінно-резервного фонду

Розташування: 65023, Одеса - 23, вул. Пастера, 13,

Одеська національна наукова бібліотека.

Зав. відділу: Богатова Тетяна Миколаївна

Загальна інформація

У сучасних умовах в абсолютній більшості бібліотек України формування фондів відбувається з багатьма труднощами: хронічно бракує стабільного і достатнього фінансування, є проблеми зі змістовним наповненням, розширенням і урізноманітненням репертуару видань тощо. Особливо скрутне становище склалося в сільських бібліотеках. Тому на сучасному етапі велику роль відіграють обмінно-резервні фонди (ОРФ) бібліотек, які є одним із важливих джерел документого постачання на всіх рівнях циркуляції інформаційних ресурсів. Правовий статус ОРФ юридично закріплений

1959 року в Бібліотеці при відділі комплектування було створено сектор обмінного фонду, який в 1970 році реорганізовано у самостійний структурний підрозділ на правах функціонувального відділу обмінного і резервного фондів. За роки існування нами перерозподілено понад 100 тис. прим, документів, доукомплектовано десятки тисяч бібліотек як у різних регіонах колишнього СРСР, так і незалежної України.

Фонди

В обмінно-резервному фонді ОННБ нараховується 76 990 документів. За рахунок обмінно-резервного фонду Бібліотека щороку поповнюється 1-2 тис. прим. документів.

Структура

Обмінний фонд формується з документів усіх видів і типів та галузей знання. За своїм призначенням він виконує два основних завдання: з одно о боку, він є джерелом доукомплектування фондів самої Бібліотеки, з іншого – використовується для документообміну і поповнення фондів інших книгозбірень.

Резервний фонд – це своєрідний страховий запас Бібліотеки, призначений для заміни втрачених з основного фонду або зношених документів. Дублетні примірники цього фонду – це документи з усіх галузей знання за 1800-1945 рр. Найбільш широко представлені видання з історії, краєзнавства, природознавства, права, техніки, мистецтва, художні твори вітчизняних письменників і зарубіжних авторів.

Напрямки роботи

Одним із головних напрямів діяльності відділу ОРФ є доукомплектування фонду своєї Бібліотеки. В першу чергу всі нові надходження переглядаються працівниками функціональних підрозділів Бібліотеки: відділу комплектування, науково-методичного, науково-бібліографічного, сектора міжнародного документообміну та ін.

Ще одним із провідних напрямів діяльності відділу сьогодні є участь у міжнародному співробітництві, зокрема, у сфері встановлення і поглиблення культурних зв'язків з українцями, які проживають за межами нашої держави. За останні 15 років за межі держави передано 30-35 тис. прим.

Джерела поповнення

Протягом 10 років ОННБ проводить виставку-форум "Українська книга на Одещині", основною метою якої є широка популяризація української книги у південному регіоні України, відродження національної духовності і культури, поповнення бібліотек новими виданнями.

Велика кількість документів з метою їх подальшого розповсюдження між бібліотеками України надходить до обмінного фонду від різних дарувальників: як приватних осіб, так і установ, організацій. Свої домашні колекції та окремі видання для розповсюдження між бібліотеками дарують відомі письменники, науковці, інші видатні особистості.

Одним із чинників активізації документообміну є забезпечення належної інформованості про літературу наявну у відділі.

Посилання

Юридичні підстави

Правового статусу ОРФ набули в 1959 році з прийняттям спеціальної постанови уряду СРСР "Про використання книжкових фондів бібліотек", за якою міністерствам, відомствам та іншим організаціям було надано право безкоштовно передавати літературу із фондів одних бібліотек іншим, незалежно від їх відомчого підпорядкування. Право на документообмін між бібліотеками було підтверджено і з набуттям Україною незалежності - Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", в статті 4 якого зазначається, що держава стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів, зокрема через систему обмінних бібліотечних фондів. А відповідно до статті 18 цього Закону "документи, що не входять до Державного реєстру національного культурного надбання України, можуть бути передані безкоштовно із фондів одних бібліотек іншим або реалізовані". На виконання зазначеного Закону було розроблено і затверджено наказом Міністерства культури і туризму від 23 березня 2005 року за №152 Інструкцію "Про організацію і порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів", що зареєстрована у Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 року за №347/10627.

Створено: 02.12.2009
Останнє оновлення: 14.03.2016
Переглядів: 3538© 2018 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.