Відділ зберігання та наукового вивчення фондів

Завідувач відділу: Матвєєва Нінель Миколаївна
Моб. тел. : (096) 2913777,
E-mail : fondonnb@ukr.net

Загальна інформація:

Відділ є  самостійним структурним підрозділом бібліотеки, який здійснює зберігання основного фонду бібліотеки та його збереження і надає документи у тимчасове користування. Фонд знаходиться в будівлях 7-9 ярусних книгосховищах, окремо розміщуються періодичні та продовжувані видання. Загальна площа книгосховищ складає близько 6 тис. кв. м. Штат відділу налічує понад 30 працівників.

Фонди:

Фонд бібліотеки формувався разом з організацією Одеської публічної бібліотеки з 1829 р. Спочатку до фонду надходили головним чином пожертви з приватних бібліотек в основному іноземними мовами. Перші дарунки були від заможних та освічених громадян міста, зокрема Е.А.Ланжерона, М.С.Воронцова, Г.Г.Маразлі, М.М.Толстого та інших. Це були книги, періодичні видання. Бібліотека отримувала примірники кількох міських газет.

Сьогодні основний фонд бібліотеки налічує більше 5 млн. документів майже 100 мовами світу з різних галузей знань. Фонд бібліотеки є зібранням вітчизняних і зарубіжних творів друку та складається з таких груп:

  • книги, брошури, карти, плакати;
  • періодичні та продовжувані видання;
  • автореферати дисертацій;
  • мікрофільми, диски та дискети;
  • ноти, платівки.

Щорічно до фонду бібліотеки надходять близько 40 тис. книг та періодичних видань.

Фонд періодичних та продовжуваних видань налічує понад 2 млн. примірників, 40 тис. найменувань газет і журналів. Особливу цінність складає періодичні видання ХІХ- поч. ХХ ст. це журнали: «Киевская старина», «Записки Императорского Новороссийского университета», «Записки Новороссийского общества естествоиспытателей», «Херсонские епархиальные ведомости», «Сборник херсонского земства», «Русский архив», а також одеські газети: «Одесский листок», «Одесские новости», «Новороссийский телеграф», «Южная мысль» та інші.

Структура:

Сектор оперативного обслуговування користувачів здійснює прийом, реєстрацію читацьких вимог та видачу документів в головний читальний зал, на МБА, у підсобні фонди, на виставки, масові заходи. Особлива увага приділяється роботі з ліквідації необґрунтованих відмов на документи з основного фонду, оперативний розшук відсутніх в фонді документів та встановлення причин їх відсутності. Проведення щоденних та щомісячних взаєморозрахунків з відділом обслуговування користувачів.

Сектор організації, зберігання та використання фондів веде прийом нових надходжень та раціональне їх розміщення в ярусах книгосховища. Здійснює організацію фонду, його облік та забезпечує нормативні умови довготривалого зберігання документних ресурсів бібліотеки. Оперативно та якісне виконує запити користувачів. Своєчасно відбирає та передає документи на реставрацію або ремонтно-палітурні роботи. Організує та проводить інвентаризацію фонду бібліотеки.

Сектор організації, зберігання та використання періодичних видань здійснює організацію фонду періодичних і продовжуваних видань та їх збереження. Надає документи для забезпечення потреб користувачів і абонентів бібліотеки. З метою збереження особливо цінних періодичних видань ХІХ – поч. ХХ ст. здійснює переведення їх на електронні носії та формування страхового фонду.

Сектор наукового вивчення фондів здійснює проведення наукових досліджень в галузі забезпечення збереженості документних ресурсів бібліотеки, вивчення і аналіз фізичного стану та інформаційної цінності фондів та їх використання.

Сектор консервації, реставрації, оправи та гігієни фондів здійснює відновлювальне-реставраційну роботу з документами бібліотечного фонду та, при необхідності, проводить консервацію ушкоджених видань та їх ремонт. Організує та проводить екскурсії і майстер-класи для ознайомлення з обладнанням та методами проведення ремонтно-реставраційних робіт для бажаючих оволодіти цими навичками.

 Публікації працівників відділу :

Матвєєва Н.М. « Фонд наукової бібліотеки: стан та перспективи розвитку». – «Скарбниця культури» : зб. ст., вип. 4. – Одеса, 2014 р. - С. 35-49

Матвєєва Н.М. « Наукове вивчення фізичного стану документів у фондах Одеської національної наукової бібліотеки» // «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика».-2018.-№5.-С.8-12.

Створено: 02.12.2009
Останнє оновлення: 20.02.2020
Переглядів: 3138
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.