Відділ зберігання та наукового вивчення фондів

Завідувач відділу: Матвєєва Нінель Миколаївна
Моб. тел. : (096) 2913777,
E-mail : fondonnb@ukr.net

Загальна інформація

Відділ є  самостійним структурним підрозділом, який забезпечує зберігання та збереження документного фонду бібліотеки і надає його у тимчасове користування. Фонд документів зберігається в окремому приміщенні загальною площею понад 6 тис. кв. м.

Фонди

Фонд ОННБ є загальнодержавним зібранням вітчизняних і зарубіжних творів друку на традиційних та цифрових носіях інформації і входить до державного реєстру національного культурного надбання народу України. Документний фонд бібліотеки, науковий за змістом та універсальний за складом, забезпечує збереження документальної пам’яті для майбутніх поколінь і реалізацію прав громадян на знання, освіту, користування культурним досягненнями та є джерелом задоволення інформаційних потреб користувачів.

Документний фонд бібліотеки розпочав своє формування в 1829 р. - від дати заснування Одеської публічної бібліотеки. Спочатку до фонду надходили, головним чином, пожертви з приватних бібліотек (книжки іноземними мовами), переважно представників влади, науки, культури. Перші дарунки були від заможних громадян міста, зокрема від Г.Г. Маразлі, М.С.Воронцова, М.М.Толстого, П.О. Бурачкова, З.Е Ашкеназі., О.С Стурдзи та інших. Це були книжки та періодичні видання. Бібліотека отримувала майже 17 примірників  періодичних видань, у т.ч. журнали «Телеграф», «Телескоп» та інші, газети «Одесский вестник», «Северная пчела», «Коммерческая газета», «Сенатские ведомости».

Нині фонд бібліотеки налічує понад 5 млн документів майже 100 мовами світу з різних галузей знань та хронологічної глибини. За видами видань фонд бібліотеки розподіляється на:

  • книги, брошури, карти, плакати;
  • періодичні та продовжувані видання;
  • документи на електронних носіях;
  • автореферати дисертацій;
  • мікрофільми, диски та дискети;
  • ноти, платівки.

Фонд бібліотеки має унікальну систему розстановки вітчизняних та зарубіжних документів за 20- ма розділами: суспільно-політичний, економічний, історичний, технічний, педагогіка та філософія, природознавчий, мистецтв, медичний, сільсько-господарчий, художній  та інші.

Що року фонд бібліотеки поповнюється на понад 40 тис. книжок та періодичних видань.

До складу бібліотечного фонду входять підсобні фонди спеціалізованих відділів: рідкісних видань і рукописів, мистецтв, краєзнавства «Одесика», міжнародних проектів, довідково-інформаційного, науково-методичного та інших. Пошук необхідної інформації про фонд здійснюється за допомогою довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. З 2001 р. нові надходження документів відображаються в електронному  каталозі та розміщуються на сайті бібліотеки.

Фонд періодичних та продовжуваних видань налічує понад 2 млн примірників, 40 тис. найменувань газет і журналів. Особливу цінність складають періодичні видання ХІХ- початку ХХ ст. Це журнали: «Киевская старина», «Записки Императорского Новороссийского университета», «Записки Новороссийского общества естествоиспытателей», «Херсонские епархиальные ведомости», «Сборник Херсонского земства», а також одеські газети: «Одесский листок», «Одесские новости», «Новороссийский телеграф», «Южная мысль» та інші. Ці видання викликають жвавий інтерес науковців, істориків, краєзнавців, які досліджують розвиток Одеського регіону, його історію та культуру.

З метою захисту пам’яток друку, писемності, а також обмеження користуванням оригіналами документів історико-культурного значення, видань, що користуються підвищеним читацьким попитом, створюється страховий фонд шляхом перенесення документів на цифрові носії інформації, які надаються користувачам у електронному вигляді.

Функціонування основного фонду забезпечується через взаємодію з іншими структурними підрозділами бібліотеки.

Структура відділу 

Сектор оперативного обслуговування користувачів приймає, реєструє читацькі вимоги та видає документи в головний читальний зал, на МБА, у підсобні фонди, на виставки, масові заходи та ін. Особлива увага приділяється роботі з ліквідації необґрунтованих відмов на документи з основного фонду, оперативному їх розшуку, встановленню причин їх відсутності на місці.

Сектор організації, зберігання та використання фондів приймає нові надходження та раціонально їх розміщує в ярусах книгосховища, веде їх облік та забезпечує нормативні умови довготривалого зберігання документних ресурсів бібліотеки; оперативно та якісно виконує запити користувачів; своєчасно відбирає та передає документи на реставрацію або ремонтно-палітурні роботи; організує та проводить інвентаризацію основного та підсобних фондів бібліотеки.

Сектор організації, зберігання та використання періодичних видань забезпечує організацію фонду періодичних і продовжуваних видань та їх зберігання; надає документи для задоволення інформаційних потреб користувачів і абонентів бібліотеки; здійснює  оцифрування, переведення  на електронні носії та формування страхового фонду особливо цінних періодичних видань ХІХ – початку ХХ ст.

Сектор наукового вивчення фондів організує проведення наукових досліджень, спрямованих на забезпечення збереженості документних ресурсів бібліотеки на вивчення, аналіз фізичного стану документів, їх інформаційної цінності та ступеня використання. Забезпечує своєчасну передачу документів на ремонт, реставрацію або консервацію за результатами дослідження.

Сектор консервації, реставрації, оправи та гігієни фондів здійснює відновлювально-реставраційну роботу з документами бібліотечного фонду. За потреби, проводить консервацію пошкоджених видань та їх ремонт; організує та проводить екскурсії і майстер-класи для ознайомлення з унікальним обладнанням та методами проведення ремонту, реставрації книжок та періодичних видань; виконує політурні роботи за заявками  організацій та окремих осіб.

Публікації працівників відділу :

Матвєєва Н.М. Фонд наукової бібліотеки: стан та перспективи розвитку// Скарбниця культури : зб. ст. – Одеса, 2014. - Вип. 4. - С. 35-49

Матвєєва Н.М. Наукове вивчення фізичного стану документів у фондах Одеської національної наукової бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. -  №5. - С.8-12.

Читайте також:

Цікавинки книжкового життя: "бібліотечні" секрети консервації

Створено: 02.12.2009
Оновлено: 30.07.2021
Переглядів: 4738
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.