Відділ аналітико-синтетичної обробки інформації

Зав. відділу: Кудрявцева Ольга Володимирівна
Тел.: 095-69-24-399
E-mail: onnb.vasoi@gmail.com

Загальна інформація:

Відділ аналітико-синтетичної обробки інформації заснований 1 квітня 2019 року і є самостійним науково-виробничим структурним підрозділом ОННБ

Завдання відділу:

участь у створенні бібліотечного сегменту єдиного національного інформаційного простору;

розкриття змісту фонду серіальних, продовжуваних і періодичних видань у фондах ОННБ з найбільш актуальних для користувачів галузей знань;

створення та наповнення окремих розділів Політематичної бази даних статей із наукової періодики у фондах ОННБ з пріоритетним відображенням публікацій з фахових видань:

  • відбір джерел наповнення бази даних;
  • аналітико-синтетичне опрацювання статей;
  • індексування статей ключовими словами;
  • формування Тезауруса ключових слів;
  • відображення персоналій із статей у Тезаурусі персоналій;

науково-дослідна та науково-методична робота:

організація та участь у наукових дослідженнях з питань створення, наповнення та функціонування аналітичних баз даних;

аналітичні дослідження джерел наповнення баз даних провідних бібліотек України, організації та функціонування системи пошуку документів у них;

підготовка методичних матеріалів з питань аналітико-синтетичної обробки статей, індексування статей ключовими словами;

вивчення, узагальнення та запровадження передового досвіду роботи провідних бібліотек України з питань створення та функціонування аналітичних баз даних;

надання методичної та консультаційної допомоги бібліотекам Південного регіону України з питань функціонування баз даних;

координація роботи, надання методичної та консультативної допомоги відділам-фондоутримувачам ОННБ, які беруть участь у наповненні Політематичної бази даних статей із наукової періодики у фондах ОННБ;

участь у роботі дорадчих органів ОННБ.

 

Створено: 17.04.2019
Оновлено: 27.12.2022
Переглядів: 23574
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.