Відділ інформаційно-технічного забезпечення бібліотечних процесів

Зав. відділом: Гальченко Костянтин Денисович
E-mail: oabbp.odnb@gmail.com 

Загальна інформація 

Відділ інформаційно-технічного забезпечення бібліотечних процесів – спеціалізований самостійний структурний підрозділ Одеської національної наукової бібліотеки, діяльність якого спрямована на інформаційно-технічне забезпечення бібліотечних процесів, в т.ч. культурної, освітньої, інформаційної, науково-дослідної, методичної та іншої діяльності ОННБ.

Завдання і функції відділу:

  • організаційне та інформаційно-технічне забезпечення автоматизації бібліотечних процесів в ОННБ, впровадження новітніх інформаційних комп’ютерних технологій;
  • науково-організаційна, науково-методична, науково-експертна та науково-дослідницька робота за напрямками діяльності відділу;
  • організаційне забезпечення запровадження інноваційних проектів культурної, освітньої, інформаційної, науково-дослідної, методичної діяльності ОННБ (у межах компетенції відділу);
  • захист електронних інформаційних ресурсів ОННБ (у межах компетенції відділу). 
  • інформаційно-технічне забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів ОННБ (в т.ч. шляхом задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб віддалених користувачів), процесів бібліотечної обробки й каталогізації всіх видів документів, створення баз даних й програмних продуктів;
  • розширення можливостей доступу користувачів до електронних ресурсів ОННБ та її партнерів, в т.ч. організаційне, технічне та технологічне забезпечення роботи офіційного веб-сайту ОННБ odnb.odessa.ua, підтримка та розвиток веб-сервісів ОННБ;
  • участь у реалізації національної інформаційної політики, координації робіт з формування єдиного науково-інформаційного простору України, в т.ч. у створенні мережевих бібліотек;
  • надання методичної, технічної й технологічної допомоги фахівцям ОННБ з використання автоматизованих інформаційних бібліотечних систем, системного та прикладного програмного забезпечення спеціального та загального призначення, принтерів, сканерів та іншого комп’ютерного обладнання, проведення занять з підвищення компетентності співробітників бібліотеки у галузі ІКТ;
  • технічний супровід інформаційних систем та комунікаційних мереж, апаратного забезпечення, що забезпечують бібліотечні процеси;
  • розробка та впровадження комплексних заходів по захисту електронних бібліотечно-інформаційних інформаційних ресурсів ОННБ та інформаційного середовища ОННБ.

Створено: 12.07.2016
Оновлено: 03.01.2022
Переглядів: 25531
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.