Науково-бібліографічний відділ


E-mail: onnb.nbv@gmail.com

Загальна інформація

Науково-бібліографічний відділ – самостійний науковий підрозділ бібліотеки. В структурі бібліотеки з 1932 року.

Займається створенням науково-допоміжних посібників як джерельної бази для подальшого розвитку загальнодержавної, регіональної науки та вивчення її історії; рекомендаційних посібників, провідна функція яких – просвітницька, що включає в себе інформаційні, освітні та виховні завдання; збірників, каталогів тощо.

Завдання відділу:

  1. Науково-виробнича діяльність в сфері бібліографії:

- складання та підготовка науково-допоміжних бібліографічних покажчиків;

- складання та підготовка рекомендаційних бібліографічних покажчиків;

- створення системи путівників за бібліографічними джерелами інформації, в т.ч. зведених;

- рецензування рукописів бібліографічних покажчиків, підготовлених відділами бібліотеки та науково-дослідних і методичних розробок з питань бібліографічної діяльності;

- участь у формуванні інформаційного простору регіону;

- запровадження та використання можливостей сучасних інформаційних технологій, зокрема Інтернету, при підготовці бібліографічних покажчиків.

  1. Координація діяльності відділів ОННБ та інших бібліотек з питань бібліографії:

- координація бібліографічної діяльності відділів ОННБ;

- перспективне i поточне планування бібліографічної діяльності ОННБ;

- аналіз бібліографічної продукції бібліотек Одеси, регіону;

- координація i кооперація бібліографічної діяльності з іншими бібліотеками та установами м. Одеси та України.

  1. Науково-дослідна і методична робота відділу:

- проведення самостійно та участь у наукових дослідженнях в галузі бібліографознавства, історії книги, інших галузях, що відповідають завданням та планам діяльності бібліотеки;

- участь у роботі наукових семінарів, конференціях, нарадах згідно з напрямками діяльності відділу;

- вивчення, узагальнення та впровадження кращого досвіду бібліотек з бібліографічної діяльності;

- методична допомога відділам бібліотеки з питань підготовки науково-допоміжних, поточних та рекомендаційних покажчиків;

- винесення на обговорення дирекції, вченої, методичної, редакційної ради проблемних питань.

- надання консультативної, методичної та практичної допомоги бібліотекам регіону, Одеси, Одеської обл. з питань бібліографічної діяльності;

- розробка методичної та технологічної регламентуючої документації з питань бібліографії;

- організація і проведення засідань науково-методичної ради відділу.

  1. Забезпечення наукової організації праці та управління відділом:

- складання поточних планів роботи і звітів про неї;

- розробка інструктивно-методичних, технологічних і нормативних документів, що регламентують виробничі процеси та трудову діяльність працівників відділу;

- здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці колективу, підвищення його продуктивності;

- проведення заходів з підвищення фахового рівня співробітників.

Структура відділу:

Роботу за всіма напрямами здійснюють працівники відділу згідно з посадовими інструкціями.

Публікації працівників відділу:

Праці, публікації працівників відділу за останні роки розміщено на сторінках біобібліографічного довідника «Творячи літопис ''Горьківки''» та на офіційному веб-сайті бібліотеки в розділі «Видання ОННБ» та розділі "Діловий кейс бібліотекаря" (Вибрані публікації фахівців ОННБ).

Створено: 02.12.2009
Оновлено: 01.05.2024
Переглядів: 5741
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.