ЛЯСОТА Галина Григорівна

lyasota-2.jpg

ЛЯСОТА Галина Григорівна,
головний бібліотекар відділу рідкісних видань та рукописів

Телефон, e-mail: 

 

(048) 723-45-36

vrvr.onnb@gmail.com

Науковий напрям роботи:

Вивчення та опис стародруків XV-XIX ст. іноземними мовами

Основні публікації:

Окремі видання:

Зведений покажчик журналів, одержаних бібліотеками Одеси, 1994-2000 / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. Л.І. Буряченко ; ред. Т.В. Богатирьова, М.Л. Десенко. – Одеса, 2001. – 72 с.

Публікації:

2013

 1. Шелковый молитвенник из коллекции графа М.М. Толстого (к 150-летию со дня рождения графа М.М. Толстого) // Українська книга на Одещині [Электронный ресурс] : XIV Всеукраїнська виставка-форум : каталог / упоряд. Л.М. Бур'ян ; відп. ред. О.Ф. Ботушанська ; ред. Н.Г. Майданюк. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2013. – С. 86-94.

2014

 1. Шелковый молитвеник из коллекции графа М.М. Толстого // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 5. – С. 36-40.
 2. Шелковый молитвеник из коллекции графа М.М. Толстого в фондах «Горьковки» // Скарбниця культури : зб. ст. / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бур’ян ; редкол. : О.Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. : Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – Вип. 4. – С. 214-223.

2015

 1. Бібліофільські видання з колекції графа М.М. Толстого у фондах ОННБ // Вісник Одеського художнього музею. – 2015. – № 2. – С. 35-41.

2016

 1. Книжные памятники : библиофильские издания коллекции графа М.М.Толстого // Сохранение и охрана культурных и научных ценностей: материалы Международной научно-практической конференции (2015г.) / ред. кол. Е.Г. Петренко, Н.Е. Порожнякова, К.В. Гилевич [и др.] ; сост. Е.Г. Петренко, О.М. Яворская ; Одес. Дом-Музей им. Н.К. Рериха. – Одесса : Астропринт, 2016. – Вып. 14. – С.38-44.
 2. Искусство французского переплёта последней четверти XIX начала XX в. на примере книжного собрания графа М. М. Толстого// Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М.О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 170-187.

2017

 1. Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі // Вісн. кн. палати. – 2017. – № 9. – С. 47-50.

2018

 1. Біблія Мартіна Лютера – культурна спадщина Реформації // Творческий вклад в мировую культуру семьи Рерихов и деятелей искусства и науки : материалы 16-й Междунар. науч.-практ. конф. (2017) / Е.Г. Петренко (гл. ред.) ; ред. кол. : Н. Е. Порожнякова, К.В. Гилевич, М. Л. Линник [и др.]. - Одесса : Астропринт, 2018. – С. 61-66.
 2. Вплив японської культури та мистецтва на західноєвропейське книговидавництво на прикладі книжкового зібрання М. М. Толстого // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 8. – С. 34-39.

Підготовлені інформаційні ресурси:

 1. Книжкові шедеври творів Гюстава Флобера» 
 2. Здійснено переклад з французької мови роботи A.Tuneiewa La bibliothèque publique d’état a Odessa (1829-1929) – Одеса: друк. Ф. ЗУ; [Paris: іmр], [1929]. – 45 с. (О.Тюнєєва. Одеська державна публічна бібліотека. (1829-1929). – Одеса [1929]) – для підготовки збірника матеріалів та документів «Александра Николаевна Тюнеева : сб. Материалов» (Одесса, 2012). 
 3. «Чарівний світ казок Шарля Перро: до 390- річчя від дня народження поета та казкаря» 
 4. «Переклад Біблії та його значення у реформаторському русі Німеччини» 

***

Лясота Галина Григорівна // Творячи літопис «Горьківки» : [Електронний ресурс] праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліографічний довідник : до 185-річчя Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. Л.М. Бур'ян ; відп. за вип. Л.В. Арюпіна ; ред. Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – С. 189.

 

Створено: 16.04.2019
Оновлено: 19.07.2022
Переглядів: 733
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.