«ПАМ'ЯТКИ ПИСЕМНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ: ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ»

pisemnist_2023_p_1.jpg

Міністерство культури та інформаційної політики України
Одеська національна наукова бібліотека

 Інформаційний лист

INFORMATION LETTER (еng)

До уваги провідних фахівців бібліотек, архівів, музеїв, наукових установ, реставраційних центрів України та зарубіжжя, викладачів, аспірантів, студентів, книгознавців, освітян, культурологів, представників громадських організацій!

13–14 грудня 2023 року
відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю
«ПАМ'ЯТКИ ПИСЕМНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ:
ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ»

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА у форматі PDF

Основною метою науково-комунікативного заходу є консолідація професійної спільноти культурних, наукових, освітніх установ України та світу для обговорення пріоритетних напрямів роботи та висвітлення успішних практик у справі вивчення, збереження, захисту, популяризації культурної й історичної спадщини; для обміну досвідом вітчизняних і міжнародних експертів з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства, архівознавства, музеєзнавства, інформаційної діяльності; висвітлення питань цифрової репрезентації документних пам’яток як важливого аспекту діяльності інституцій культури та пам’яті.

Тематичні напрями роботи конференції:

 • бібліотеки, архіви, музеї як інституції збереження національної пам’яті: історія та розвиток;
 • колекції документних пам’яток у фондах інституцій культури та пам'яті: історія формування і сучасний стан;
 • пам'ятки історії та культури як об'єкти краєзнавчої діяльності;
 • національне книгознавство, бібліотекознавство, архівознавство, музеєзнавство: напрями досліджень і здобутки;
 • видатні особистості українського книгознавства, бібліотекознавства, архівознавства та музеєзнавства – їх життєвий шлях і професійні здобутки;
 • національне книгодрукування: зародження та розвиток (до 450-річчя друкарні, заснованої у Львові Іваном Федоровим);
 • збереження документних пам’яток в умовах загроз військових конфліктів: технології зберігання, консервації та реставрації;
 • міжнародні та національні цифрові проєкти як інструмент збереження, доступу та промоції історико-культурної спадщини: досвід та інновації.

Конференція відбудеться на базі Одеської національної наукової бібліотеки у змішаному форматі (онлайн/офлайн). Робочі мови: українська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна, попередня реєстрація обов'язкова (за посиланням) – до 20 листопада 2023 року.

Після завершення заходу учасники отримають електронний сертифікат.

Подання тез доповідей – до 20 листопада 2023 року, з позначкою: конференція «Пам'ятки писемності та культури», на електронну пошту vrvr.onnb@gmail.com Збірник матеріалів, підготовлений за результатами конференції, буде оприлюднено на офіційному сайті ОННБ.

Контакти оргкомітету:
Одеська національна наукова бібліотека
65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13,
+38 (048) 723-45-36, vrvr.onnb@gmail.com

Ліна Арюпіна,

заступник генерального директора ОННБ
з наукової роботи та інформатизації,
голова оргкомітету

 

+380666344221
arupina@ukr.net

Надія Яцун,

головний бібліограф відділу рідкісних видань та рукописів ОННБ,
секретар оргкомітету

+38 048 7234536,
+38 097 8778582 (viber)
vrvr.onnb@gmail.com

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • до друку приймаються рукописи українською або англійською мовами;
 • набір тексту виконується у текстовому редакторі MS Word;
 • для тез доповідей англійською мовою на початку статті обов’язково подається анотація українською мовою (100–150 слів), що в узагальненому вигляді представляє зміст статті;
 • обсяг тез доповідей – 2-6 повних сторінок формату А4;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегль – 14;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм;
 • вирівнювання – за шириною;
 • сторінки не нумеруються;
 • рисунки, таблиці або графіки подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;
 • у тексті посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках: спершу зазначається номер цитованого джерела у списку літератури, потім – номер сторінки, наприклад: [1, с. 25]. Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 та наводиться в кінці статті за алфавітом, мовою оригіналу;
 • перед назвою доповіді необхідно вказати індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний); далі – ПІБ учасника конференції, вчений ступінь та посада, місце роботи (повна назва); місто, країна; назва доповіді (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру сторінки).

Тези доповідей, оформлені з порушенням вимог, прийматися не будуть.

Дивись також:

ПАМ’ЯТКИ ПИСЕМНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ: ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація»

Створено: 18.09.2023
Оновлено: 18.12.2023
Переглядів: 4520
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.