Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

banner02.jpg

Організатори:

Міністерство культури
та інформаційної політики України
Державна архівна служба України
Одеська національна наукова бібліотека
Департамент культури, національностей, релігій та охорони культурної спадщини Одеської ОДА
Одеський обласний центр української культури
Одеське відділення Національної спілки краєзнавців України
Факультет історії та філософії
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова

Партнери:

Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті
ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
ГО «Одеське етнологічне товариство»
Рада представників національно-культурних товариств Одеської області
ГО «Міжнародний центр по роботі з українцями за кордоном»
ВГО «Бібліополіс»

 ENGLISH VERSION

У форматі PDF

Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю

«ЕТНОКУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ УКРАЇНИ:
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОСТУП»
22-24 серпня 2024 року, м. Одеса

22-24 серпня 2024 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська національна наукова бібліотека у співпраці з Державною архівною службою України, Одеським відділенням Національної спілки краєзнавців України та факультетом історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Етнокультурне розмаїття України: загальнонаціональна єдність та євроінтеграційний поступ».

Конференція є складовою кроссекторального проєкту «Україна: історія, культура, ідентичність», започаткованого 2021 року до Дня Незалежності України. Ключовими завданнями проєкту його засновники – Одеська національна наукова бібліотека за підтримки культурних, освітніх, наукових та громадських установ – вбачають зміцнення ролі культурних інституцій у збереженні, вивченні, дослідженні та презентації української історії, культури, традицій та досягнень у різних галузях; удосконалення процесу міжкультурної комунікації, посилення партнерських зв'язків та розширення мережі співробітництва, яка сприятиме розвитку культурного та освітнього простору України, популяризації знань про багату історико-культурну спадщину України та її внесок у світову культуру.

Мета конференції: об’єднання науковців, практиків, експертів для вирішення актуальних питань щодо ролі і місця інформаційних, культурних, наукових, освітніх закладів та громадських організацій у збереженні, підтримці, розвитку самобутності та ідентичності національних спільнот народів України, у процесах інтеграції українського суспільства в європейське співтовариство, а також створення простору для діалогу, обміну досвідом та визначення шляхів подолання викликів, з якими стикаються національні спільноти в Україні під час війни та сприяти кроссекторальній взаємодії та партнерству між громадськими об’єднаннями національних спільнот України та закладами культури, науки, освіти.

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Збереження історичних місць, пам'ятників, документної спадщини та традицій в умовах воєнних конфліктів: світовий досвід та вітчизняна практика подолання викликів та загроз;
 • Формування етнокультурного простору в Україні у час війни та післявоєнного відновлення;
 • Інституції культури, науки, освіти та громадські організації у формуванні та реалізації завдань у сфері міжнаціональних відносин;
 • Постаті, події, місця: краєзнавчі та історико-біографічні дослідження;
 • Актуальні практики у справі збереження, дослідження та промоції багатонаціональної історико-культурної спадщини: досвід, нові форми та підходи;
 • Нематеріальна культурна спадщина національних спільнот України: охорона, вивчення, промоція.

До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, провідні фахівці бібліотек, архівів, музеїв України та зарубіжжя, краєзнавці, представники креативних індустрій, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Захід відбудеться у змішаному форматі (онлайн/офлайн).
Робочі мови: українська, англійська.

Участь – за попередньою реєстрацією.
Заявки приймаються до 12 серпня 2024 року.

Доповідачі отримають електронний сертифікат після завершення заходу.

Планується підготовка збірника матеріалів конференцій (електронне видання). Тексти доповідей приймаються до 20 серпня 2024 року, з поміткою: конференція «Історія. Культура. Ідентичність» на електронну поштуmetodonnb@ukr.net

Вимоги до оформлення тексту доповіді:

 • до публікації приймаються рукописи українською та англійською мовами;
 • набір тексту виконується у текстовому редакторі MS Word;
 • для тез доповіді англійською мовою на початку тексту обов’язково подається анотація українською мовою (100-150 слів);
 • обсяг тез доповіді – 2-4 сторінки формату А4;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегль – 14;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзац – 1,25 см;
 • поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм;
 • вирівнювання – по ширині;
 • сторінки не нумеруються;
 • рисунки, таблиці або графіки необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;
 • у тексті посилання на використані джерела зазначається у квадратних дужках: спершу зазначається номер цитованого джерела у списку літератури, потім – сторінка, наприклад: [1, с. 25]. Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 та наводиться в кінці тексту за алфавітом мовою оригіналу;
 • на початку сторінки тез доповіді необхідно вказати індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний); далі – ПІБ учасника конференції, вчений ступінь та посада, місце роботи (повна назва); місто, країна; назва доповіді (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру сторінки).

 

Контакти:

Одеська національна наукова бібліотека
65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13,
+380487230252, 7230252@gmail.com

Ліна Арюпіна,
заступник генерального директора ОННБ
з наукової роботи та інформатизації

+380666344221 (viber)
arupina@ukr.net

Наталія Петрова,
канд. іст. наук, доцент, заступник декана факультету історії та філософії з наукової роботи ОНУ імені І.І. Мечникова 

+380677605491 (viber) (telegram)
pani_natalka@ukr.net 

Світлана Герасимова,
завідувач науково-методичного відділу ОННБ

+380487232197
metodonnb@ukr.net

Створено: 26.06.2024
Оновлено: 17.07.2024
Переглядів: 1022
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.