Михайло Федорович Комаров

komarovjpg.jpg

Михайло Федорович Комароввідомий український бібліограф, фольклорист, етнограф, критик, лексикограф, перекладач, видавець, культурний і громадський діяч. Псевдоніми і криптоіми – М.К., М.У., Мих., М. Комар, М. Неїжмак, М. Уманець, Цъ., Міщанин Михайло, Михайло К., Хуторянин.

Закінчив юридичний факультет Харківського університету (1867). У 1868-1886 роках працював на судових посадах у Воронезькій губернії, Києві, Умані. З 1888 року й до кінця життя – нотаріусом в Одесі, де поряд з нотаріальною практикою, активно займався культурно-громадською діяльністю: очолював одеський осередок бібліографічних досліджень, працював над укладанням бібліографічних праць, був одним із фундаторів і керівників одеської «Просвіти» (1906-1912). Він широко розвивав громадівську видавничу справу, активно просував українську книгу, виступаючи посередником між письменниками і цензурою, за що був названий «адвокатом української літератури».

Ще зі студентських років М.Ф. Комарова приваблювала духовна спадщина українського народу, предметом його наукових зацікавлень були, зокрема, етнографічно-фольклорні дослідження, особливу увагу приділяв пісням і думам, у яких відображалась історія та доля українського народу. Зібрані ним фольклорні матеріали пізніше були опубліковані: «Два варианта южнорусской думы про Савву Чалого» (Катеринославські губ. відомості, 1865. – № 22), «Нова збірка народних малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок і замовлянь» (Одеса, 1890).

Михайло Федорович вважається видатним бібліографом, засновником нової української бібліографії, оскільки першим звернув увагу на необхідність збирання і фіксації національної літературної спадщини. Протягом всього життя докладав багато зусиль для популяризації друкованого слова, укладав цінну бібліографію українського письменства. Результатом його плідної праці стали: «Бібліографічний покажчик нової української літератури 1798-1883» (Київ, 1883), бібліографічні покажчики до творчості І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Лисенка, збірка бібліографічних матеріалів історії української драми і театру «Українська драматургія» (Одеса, 1906, 1912). Він також сприяв виданню маловідомих творів П. Гулака-Артемовського, В. Забіли, В. Мови-Лиманського, українських віршів О. Кольцова, а також повного видання творів С. Руданського і п’ятитомного зібрання п’єс І. Карпенка-Карого. Як лексикограф, під псевдонімом М. Уманець з колективом мовознавців-любителів (А. Спілка), створив 4-томний «Словарь російсько-український» (Львів, 1893-1898), що істотно поповнив лексичну скарбницю української мови.

Михайло Комаров залишив для нащадків не лише вагомий внесок у розвиток української культури, добру пам’ять про себе та вагомий творчий доробок. В ОННБ у відділі рідкісних видань та рукописів зберігається спадщина Михайла Комарова, що складається з рукописного архіву та книжкової колекції. У 1996 р. в серії «Книги з автографами» був виданий каталог збірки М.Ф. Комарова (упоряд. Л.В. Арюпіна, Г.Д. Зленко). Каталог містить реєстр 105 книг з автографами. У 2014 році був виданий повний каталог збірки М.Ф. Комарова (упоряд. Н.А. Бродецька, Н.О. Яцун).

Спадщина М.Ф. Комарова є невід’ємною складовою культурного надбання України. Вона включає в себе широке коло різноманітних матеріалів, що відображають науково-дослідницькі інтереси власника, висвітлюють його зв’язки з літературними та науковими колами, а також розповідають про тернистий шлях українського друкованого слова.

Спадщина М.Ф. Комарова може служити унікальним джерелом для вивчення історії становлення і розвитку української бібліографії, видавничої справи, культурного і просвітницького життя українців.

Література

Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. С.Г. Гриценко ; ред. Н.Г. Майданюк. – Одеса, 2015. – 70 с.

Із змісту:

Швидько Г.К. «Мала батьківщина» в житті і творчості Михайла Комарова. – С. 39-47;

Купрата Н.Я. Творчий зв'язок Олени Пчілки з М. Ф. Комаровим. – С.48-53; Яцун Н.О. Бібліотека Комарова у фондах ОННБ імені М. Горького. – С. 54-60;

Бур’ян Л.М. Григорій Дем’янович Зленко – дослідник спадщини М.Ф. Комарова. – С.61-64;

Подкупко Т.Л. Фонд М. Ф. Комарова ОННБ імені М. Горького як джерело наочності у викладанні історії України. – С. 65-68.

Видатний український бібліограф Михайло Федорович Комаров (1844-1913) : Матеріали до круглого столу / В.о. IV Всесвітній конгрес україністів, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. – Відбиток з журналу: Известия одесского библиографического общества 1913 Т.2 Выпуск 7. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 1999. – С. 323-336 : портр.

Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / упоряд. Л.М. Бур'ян; ред. І.С. Шелестович. – Одеса : ОННБ, 2016. – (Одеса в іменах і документах).

Зленко Г. Михайло Комаров і його роль в історії Одеси // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серп. 1999 р. : доп. та повідомл. / Міжнар. асоц. україністів, Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1999. – С. 237-242

Мисечко А.І. М.Ф. Комаров і Одеська «Просвіта» // Записки історичного факультету / Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2000. – Вип. 10. – С. 178-185.

Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Г. Швидько; В.о. Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т", Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 228 с.

Ясинський, М.І. Михайло Комаров : Монографія / М.І. Ясинський; В.о. Книжкова палата України ім. Івана Федорова; уклад. М.В. Геращенко. – Київ : Книжкова палата України, 2001. – 68 с.

Яцун Н.О. Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Записки історичного факультету. – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 27 – С. 221-234.

 

Створено: 22.04.2019
Переглядів: 2392
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.