ЯЦУН Надія Олексіївна

yacunjpg.jpg

ЯЦУН Надія Олексіївна,

головний бібліограф рідкісних видань та рукописів

Телефон, e-mail: 

 

(048) 723-45-36

vrvr.onnb@gmail.com

Науковий напрям роботи:

Дослідження етнографічних матеріалів фонду відділу, історія українського книгодрукування.

 

Основні публікації:

Окремі видання:

 1. Бібліотека М.Ф. Комарова : каталог колекції Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац.. наук. б-ка ім. М. Горького ; співупоряд. : Н.А. Бродецька, ; ред. І.С. Шелестович. – Одеса : вид. СПД. Бровкін О.В., 2014. – 322 с., [12] с. іл.
 2. Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик: сборник материалов к 150-летию со дня рождения / Одес. нац. науч. б-ка ; соавт. И.А. Бирюкова ; науч. ред. В.М. Зубарь ; отв. ред. О.Ф.Ботушанская ; ред.: Н.Г. Майданюк, И.С. Шелестович. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – 588 с. : ил. – (Серия «Одесса в именах и документах»).

Публікації:

2011

 1. Категорія «молодь»: статевовікові характеристики та проблеми соціалізації в дослідженнях другої половини ХІХ – ХХ ст. // Матеріали до української етнології. – Київ, 2011. – Вип. 10. – С. 285-290.

2012

 1. Молодіжна проблематика в дослідженнях Володимира Миколайовича Ястребова (1855-1898). // Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2012. – Вип. 4. – С. 117-120.

2013

 1. Дослідження молодіжних громад в діяльності Етнографічної комісії Наукового Товариства ім. Шевченка // Етнічна культура в глобалізованому світі : зб. наук. праць Першої Міжнародної наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – С. 227-235.

2014

 1. Книжкова колекція Михайла Федоровича Комарова (до 170-річчя від дня народження) // Скарбниця культури : зб. ст. / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бур’ян ; редкол. : О.Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. : Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – Вип. 4. – С. 197-213.
 2. Перлини шевченкіани : з колекції Музею книги ОННБ ім. М. Горького : до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка [Електронний ресурс] // Українська книга на Одещині : XV Всеукраїнська виставка-форум : каталог / упоряд. Л.М. Бур’ян ; відп. ред. О.Ф. Ботушанська. – Одеса, 2014. 

2015

 1. Дослідження особових фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького (на прикладі спадщини Михайла Комарова) // Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з між нар. участю) наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, Київ. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка, іст. ф-т, каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України; редкол.: Г.І. Калінічева [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 185-188.
 2. Бібліотека Комарова у фондах ОННБ ім. М. Горького // Бібліотека XXI століття у новому соціокультурному вимірі [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (25-26 вересня 2014 р.) / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. С.Г. Гриценко; ред. Н.Г. Майданюк. – Одеса : [Б.в.], 2015. – С. 55-61. 
 3. Спадщина Івана Липи в колекції М.Ф. Комарова // Сьомі Липівські читання : зб. матеріалів. – Київ, 2015. – С. 79-88.

2016

 1. Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова [Електронний ресурс] // Записки історичного факультету. – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 27. – С. 221-234. 

2017

 1. Евгений Владимирович Васьковский : библиографический указатель // Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик: сборник материалов к 150-летию со дня рождения / Одес. нац. науч. б-ка ; науч. ред. В.М. Зубарь ; отв. ред. О.Ф.Ботушанская; ред.: Н.Г. Майданюк, И.С. Шелестович. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – С. 19-66. – (Одесса в именах и документах).
 2. Малоизвестные страницы известной личности [про невідомі раніше факти життя і діяльності Є.В. Васьковського] // Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик: сборник материалов к 150-летию со дня рождения / Одес. нац. науч. б-ка ; науч. ред. В.М. Зубарь ; отв. ред. О.Ф.Ботушанская; ред.: Н.Г. Майданюк, И.С. Шелестович. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – С. 15-16. – (Одесса в именах и документах).

2018

 1. Перше одеське видання Шевченкової «Катерини» : до 130-річчя з часу виходу [Електронний ресурс] // Українська книга на Одещині [Электронный ресурс] : XIX Всеукраїнська виставка-форум, 18-20 травня 2018 р., м. Одеса : каталог / Одес. нац. наук. б-ка, Одес. обл. держ. адм., Укр. асоц. видавців та книгорозповсюджувачів ; упоряд. Л.М. Бур'ян ; відп. ред. І.О. Бірюкова; ред. Н.Г. Майданюк. – Одеса: ОННБ, 2018. 

Підготовлені інформаційні ресурси:

 1. Живое слово Кобзаря [Інтерв’ю про прижиттєві та рідкісні видання Т.Г. Шевченка з фонду відділу рідкісних видань та рукописів] / беседу вела А. Рыбакова // Одесский вестник. – 2014. – № 6. – С. 21.
 2. «Бессарабія крізь віки: до 200-річчя Бухарестського мирного договору» 
 3. «Перлини шевченкіани», як складова загальнобібліотечної книжково-ілюстративної виставки до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
 4. «Одеське бібліографічне товариство (1911-1923 рр.): до 105-річчя від заснування» (в рамках проведення «Бібліографічних студій») 
 5. «Прижиттєві та цінні видання М. Грушевського : до 150-річчя від дня народження». 
 6. «Одеський вінок Т. Шевченкові : до 105-річчя від часу виходу» 
 7. «Одеська «Просвіта» – до 110-річчя від дня заснування»
 8. В рамках Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» організація «Мистецького ярмарку» за участі народних майстрів Одещини (з 2015 р.). 
  Мистецький ярмарок - 2016
 9. «Захисник і популяризатор української культури : до 175-річчя від дня народження М.Ф. Комарова»

***

Яцун Надія Олексіївна // Творячи літопис «Горьківки» : [Електронний ресурс] праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліографічний довідник : до 185-річчя Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. Л.М. Бур'ян ; відп. за вип. Л.В. Арюпіна ; ред. Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – С. 288-289. 

***

Кудлач В. Каталог бібліотеки Михайла Комарова // Чорномор. новини. – 2015. – 10 січ.

Кудлач В. Він був «українським серцем Одеси» : [презентація каталогу бібліотеки М. Комарова в Укр. домі] // Чорномор. новини. – 2015. – 24 січ.

Кудлач В. Внесок у розвиток Одеської україністики: каталог «Бібліотеки Михайла Комарова» // Думська площа. – 2015. – № 3(915), 23 січня. – С. 8.

Закоханий в українське слово [Електронний ресурс] : до 170-річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / упоряд. Л.М. Бур'ян ; ред. І.С. Шелестович. – Одеса : ОННБ, 2016. – С. 231, 272. 273, 356. – (Одеса в іменах і документах). 

Створено: 16.04.2019
Оновлено: 19.07.2022
Переглядів: 653
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.