РАЙКО Валентина Миколаївна

rajko-vm2.jpg

РАЙКО Валентина Миколаївна,
завідуюча відділом рідкісних видань та рукописів

Телефон, e-mail: 

 

(048) 723-45-36

vrvr.onnb@gmail.com

Наукові інтереси:

Історія книги і книговидання, ідентифікація та опис слов’янських стародруків XV-XIX ст.

 

Окремі видання:

Старопечатные издания кирилловского шрифта. XV – первая половина XVI ст. : кат. кол. / науч. ред. Е. Л. Немировский. – Одесса : ОКФА, 1998. – 128 с. : ил.

Публікації:

1979

 1. Выставка пушкинских книг [експозиція прижиттєвих видань О.С. Пушкіна у відділі рідкісних видань і рукописів ОДНБ] // Веч. Одесса. – 1979. – 5 июня.

1980

 1. Посвящается А.П. Чехову [про виставку в ОДНБ прижиттєвих видань творів письменника] // Веч. Одесса. – 1980. – 29 янв.

1982

 1. Книги Корнея Чуковского [про виставку в ОДНБ до 100-річчя від дня народження К.І. Чуковського] // Веч. Одесса. – 1982. – 5 апр.

1983

 1. «Желаю заниматься…» : (к 100-летию со дня рождения А. Толстого) // Веч. Одесса. – 1983. – 15 янв.

1986

 1. Труды академика М. Алексеева [виставка у відділі рідкісних видань та рукописів] // Веч. Одесса. – 1986. – 4 нояб.

2000

 1. Слов’янські інкунабули й палеотипи кириличного шрифту ОДНБ імені М. Горького // Наук. пр.. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2000. – Вип. 4. – С. 132-138.

2004

 1. Слов’янські інкунабули й палеотипи кириличного шрифту ОДНБ імені М. Горького // Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г.І. Ковальчук. – Київ, 2004. – С. 519. – (Статті та монографії).

2008

 1. «В науках вызволеных и лекарских доктор»: К 490-летию издательской деятельности Франциска Скорины // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького. Одеса, 25-27 вересня 2007 р. – Одеса, 2008. – С. 43-54.

2011

 1. Рукописные и печатные Евангелия в фондах ОННБ им. М.Горького: к 450-летию Пересопницкого Евангелия // ХІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині : каталог». – Одеса, 2011. – С. 59-64.

Підготовлені інформаційні ресурси:

 1. Gesamtkatalog der Fruhdrucke in kyrillischerSchrift. Band1-7 / E. Nemirovskij. – Baden-Baden : Verlag Walentin Koerner, 1996-2007. [Слов’янські видання кириличного (церковнослов’янського) шрифту. Т. 1-7 / упоряд. Є. Немировський. – Баден-Баден, 1996-2007.]. – До складу томів увійшли описання старослов’янських видань із фондів ОННБ, надрукованих у 1491-1550 рр. в Кракові, Празі, Мілешеве, Венеції та Горажде. Всього до видання включено 13 описів екземплярів зазначеного періоду із фондів ОННБ, а саме:

Т. 1. – С. 101; Т. 3. – С. 72, 96, 193, 207, 220, 232, 243; Т. 4. – С. 245; Т. 6. – С. 242, 243, 350; Т. 7. – С. 267.

 1. Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века : сводный каталог : в 2 кн. Кн. 1-2 / А.А. Гусева; под общей ред. Л.И. Сазоновой; Рос. гос. б-ка. – Москва : Индрик, 2003. – До складу каталогу увійшли описання старослов’янських видань із фондів ОННБ другої половини XVI ст., надрукованих у Венеції, Белграді, Вільно,Острозі та Львові. Всього до складу видання включено 10 описів зазначеного періоду із фондів ОННБ, а саме:

Кн. 1. – С. 25-27, 40-41, 141-143, 363-365, 561-563, 588-594.

Кн. 2. – С. 813-814, 906-908, 909-910, 1087-1088.

 1. Дар графа Толстого [про колекцію мініатюрних видань, яку подарував бібліотеці граф М.М. Толстой] / беседу вел Ю. Михайлюк // Одес. вестн. – 1996. – 4 дек.
 2. «Зібрання рукописних та друкованих Євангелій у фондах ОННБ ім. М.Горького: до 450-річчя української Першокниги – Пересопницького Євангелія».
 3. «Визначна пам'ятка вітчизняного друкарства : до 435-річчя від часу видання Іваном Федоровим Острозької Біблії».
 4. Видання Ф. Скорини у фонді ОННБ : до 500-річчя від початку видавничої діяльності білоруського просвітника.
 5. 500 років білоруського і східнослов’янського книгодрукування.

***

Бур’ян Л.М. Райко Валентина Миколаївна // Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бурь’ян ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г.Д. Зленко ; ред. І.С. Шелестович. – Одеса, 2002. – С. 180-181.

Райко Валентина Миколаївна // Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького. 1829-1999 : бібліогр. покажчик / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; відп. ред. О.Ф. Ботушанська ; упоряд. Л.О. Кольченко, О.Г. Кушнір, Т.І. Олейникова. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2004. – С. 58, 73, 114, 115, 116, 118, 251, 376.

Райко Валентина Миколаївна // Творячи літопис «Горьківки» : [Електронний ресурс] праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліографічний довідник : до 185-річчя Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. Л.М. Бур'ян ; відп. за вип. Л.В. Арюпіна ; ред. Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – С. 219-222. – Режим доступу: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/299179.pdf

***

Кудлач В.А. Ініціатива бібліотек Півдня – розширення доступу до пам’яток писемності та культури: ділова зустріч в Одесі: [про каталог В.М. Райко «Старопечатные издания кирилловского шрифта XV – первая половина XVI ст.» та проведений нею 6 груд. 2012 р. майстер-клас «Науковий опис, експертиза та ідентифікація стародруків» для працівників бібліотек Півдня України] // Бібл. форум України. – 2013. - № 1. – С. 34-37 ; Думська площа. – 18 січ.

Кудлач В.А. Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліотек Півдня України : проблеми збереження, ідентифікації, наступності та доступу : [про каталог В.М. Райко «Старопечатные издания кирилловского шрифта XV – первая половина XVI ст.» та проведений нею 6 груд. 2012 р. майстер-клас «Науковий опис, експертиза та ідентифікація стародруків» для працівників бібліотек Півдня України] // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 44-46.

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України : кириличні рукописні кн.. та стародруки / упоряд.: Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна [та ін.]; передм.: Л.А. Дубровіна, Г.І. Ковальчук ; ред. Н.М. Зубкова, М.Л. Скірта. – Київ, 2007. – С. 125.

Кухарук Т.М. «Зібрання рукописних та друкованих Євангелій у фондах ОДНБ ім. М. Горького : до 450-річчя української Першокниги – Пересопницького Євангелія» : [про огляд ювіл. кн.. експозиції, підготовлений В.М. Райко] // Першокнига : виставка творів / Есфір Серпіонова. – Одеса, 2011. – С. [1-2].

Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. В 2 ч., ч. 1 / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад.: Т.М. Заморіна, Н.І. Тертичка ; наук. ред. В.О. Кононенко ; наук. консультант Г.М. Шевцова-Водка. – Київ, 2001. – С. 26.

Немировский Е.Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта, 1491-2000 : инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы. Т. 1 : 1491-1550 / Е.Л. Немировский. – Москва : Знак, 2009. – С. 184, 201, 283, 296, 331, 351, 355, 368, 374, 380, 478, 497, 520, 526.

 

Створено: 16.04.2019
Оновлено: 19.07.2022
Переглядів: 599
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.