Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Шолом-Алейхем і Одеса: до 165-річчя від дня народження видатного єврейського письменника

2 бе­рез­ня 2024 ро­ку ви­пов­ню­єть­ся 165 ро­ків від дня на­род­жен­ня ві­до­мо­го єв­рейсь­ко­го пись­мен­ни­ка, дра­ма­тур­га і про­све­ти­те­ля Со­ло­мо­на (Шо­ло­ма) Наумо­ви­ча (Но­ху­мо­ви­ча) Ра­бі­но­ви­ча (1859–1916), ві­до­мо­го за псев­до­ні­мом Шо­лом-Алей­хем, у пе­рек­ла­ді — мир вам, тра­ди­цій­не єв­рейсь­ке при­ві­тан­ня.

Детальніше...02.03.2024

Переглядів: 1266

Дбаємо про здоров’я – зміцнюємо імунітет: книжкова виставка

Що­річ­но 1 бе­рез­ня від­зна­ча­єть­ся Все­світ­ній день іму­ні­те­ту, який від­зна­ча­єть­ся за іні­ці­а­ти­вою Все­світ­ньої Ор­га­ні­за­ції Охо­ро­ни здо­ров’я з 2002 ро­ку.

Детальніше...29.02.2024

Переглядів: 1123

Анонс. Творча зустріч із воїном ЗСУ В’ячеславом Раєвським, автором збірки оповідань

«Ро­би що мо­жеш, з тим, що ма­єш, там - де зна­хо­диш­ся!» Це кре­до В’яче­сла­ва Ра­євсь­ко­го, який пра­цює од­ра­зу на кіль­кох ді­лян­ках ук­ра­їнсь­ко­го фронту – во­єн­но­му, юри­дич­но­му i лі­те­ра­тур­но­му.

Детальніше...29.02.2024

Переглядів: 1872

План заходів на березень 2024 року

Шановні користувачі!
Пропонуємо вашій увазі план заходів Одеської національної наукової бібліотеки на березень 2024 року!

Детальніше...29.02.2024

Переглядів: 1858

Федір Євстафійович Петрунь - видатний історик, краєзнавець, бібліограф і географ : до 130-річчя від дня народження

У 2024 р. ви­пов­нює­ться 130 ро­ків від дня на­роджен­ня ві­до­мо­го ук­ра­їнсь­ко­го вче­но­го, іс­то­ри­ка, гео­гра­фа, крає­знав­ця та біб­ліо­гра­фа Фе­до­ра Єв­ста­фі­йо­ви­ча Пет­ру­ня (1894–1963).

Детальніше...28.02.2024

Переглядів: 1253

Шевченківські читання 2024. Анонс

У березні 2024 року Україна відзначатиме 210 років від дня народження Тараса Шевченка.  Нині  ця знаменна для кожного українця дата  припадає на часи історичного протистояння незалежної Української Держави відкритій збройній агресії рф. Наразі Шевченко – воїн і духовний символ боротьби  українців за свободу і незалежність, за наше сьогодення і майбутнє. Натхненне Слово нашого національного Пророка, його вірші, думки, заклики та заповіт сьогодні є надзвичайно актуальними.

6 березня 2024 року о 12:00  у Музеї книги Одеської національної наукової бібліотеки (вул. Пастера, 13) розпочнуть роботу традиційні  Шевченківські читання, присвячені 210-й річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Детальніше...28.02.2024

Переглядів: 2540

«Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу!» - благодійна акція до Міжнародного дня дарування книг-2024

В рамках Великої Одеської БібліоНочі–VI відбулася традиційна благодійна акція «Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу!».

Детальніше...26.02.2024

Переглядів: 1665
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна