Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Презентація просвітницького лекторію з філософії «Давня грецька лірика та загадка виникнення філософії»

29 червня 2024 р. у відділі рідкісних видань та рукописів Одеської національної наукової бібліотеки відбулася лекція доктора філософських наук, професора Сергія Шевцова «Рання грецька лірика та загадка виникнення філософії». 

Детальніше...05.07.2024

Переглядів: 500

Творча зустріч зі Світланою Кучеренко та презентація її поетичних збірок «Роде мій» та «За лаштунками мрій» (Дрогобич, 2024)

27 червня   у головному читальному залі Одеської національної наукової бібліотеки відбулася презентація  поетичних збірок  «Роде мій»  і «За лаштунками мрій»  та зустріч з  їх авторомСвітланою Кучеренко.

Детальніше...04.07.2024

Переглядів: 398

«Конституція України – правовий фундамент державності і законності»

28 червня ми святкуємо день Конституції України. Напередодні свята в Одеській національній науковій бібліотеці з нагоди 28-ї річниці прийняття Конституції України в рамках проєкту «Інформаційно-контактний центр правової допомоги» відбулася зустріч із представниками Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему «Конституція України – правовий фундамент державності і законності».

Детальніше...02.07.2024

Переглядів: 396

«Ми відповідальні за тих, кого приручили»: до Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин

29 червня відзначається Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин (World Day Against Pet Abandonment), запроваджений з метою виховання та популяризації гуманного ставлення, необхідності відповідальності, турботи і піклування до братів наших менших.

Детальніше...02.07.2024

Переглядів: 425

Архітектурні шедеври України

У читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова,1) до Дня архітектури України підготовлена книжкова виставка «Архітектурні шедеври України».

Детальніше...02.07.2024

Переглядів: 375

All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation

On August 22-24, 2024, under the auspices of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Odesa National Scientific Library in cooperation with the State Archival Service of Ukraine, Odesa Branch of the National Union of Local Lore of Ukraine and the Faculty of History and Philosophy of the Odesa I. I. Mechnikov National University will hold the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation "Ethno-Cultural Diversity of Ukraine: National Unity and European Integration Progress".

Детальніше...26.06.2024

Переглядів: 674

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

22-24 серп­ня 2024 ро­ку під егі­дою Мі­ністер­ства куль­ту­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка у спів­пра­ці з Дер­жав­ною ар­хів­ною служ­бою Ук­раї­ни, Одесь­ким від­ді­лен­ням На­ціо­наль­ної спіл­ки крає­знав­ців Ук­раї­ни та фа­куль­те­том іс­то­рії та фі­ло­со­фії ОНУ іме­ні І.І. Меч­ни­ко­ва про­во­дить Все­ук­ра­їнсь­ку на­у­ко­во-прак­тич­ну кон­фе­рен­цію з між­на­род­ною учас­тю «Ет­но­куль­тур­не роз­маїт­тя Ук­раї­ни: за­галь­но­на­ціо­наль­на єд­ність та єв­роін­те­гра­цій­ний по­ступ».

Детальніше...26.06.2024

Переглядів: 991
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна