1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

«За покликом серця»: до Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера

До Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера фахівці Одеської національної наукової бібліотеки у партнерстві з викладачами Одеського фахового автомобільно-дорожнього коледжу для студентів закладу провели патріотичну годину «За покликом серця»

Детальніше...вчора, 09.12.2023

Переглядів: 38

Лекція «З мрією про незалежну Україну та у боротьбі за подолання наслідків совєтської окупації: кінець 1980-х – 1990-ті рр.». Анонс

12 грудня 2023 року о 13.00 в Одеській національній науковій бібліотеці на платформі Zoom відбудеться п’ята лекція доктора історичних наук Олександра Музичка з циклу лекцій «Український національний рух на півдні України від витоків до сьогодення: осередки, діячі, види діяльності» під назвою «З мрією про незалежну Україну та у боротьбі за подолання наслідків совєтської окупації: кінець 1980-х – 1990-ті рр.».

Детальніше...вчора, 09.12.2023

Переглядів: 23

«В ім’я правди…»: до 160-річчя від дня народження Бориса Грінченка (1863-1910), письменника, педагога, літературознавця, історика, упорядника і видавця «Словника української мови», громадського діяча

У грудні 2023 року виповнюється 160 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка.

Детальніше...08.12.2023

Переглядів: 90

Лекція «Незнищенність: український національний рух на півдні України в умовах совєтської окупації 1920-х – першої половини 1980-х рр.»

30 листопада 2023 року о 13.00 в Одеській національній науковій бібліотеці на платформі Zoom, відбулася п’ята лекція доктора історичних наук Олександра Музичка з циклу лекцій «Український національний рух на півдні України від витоків до сьогодення: осередки, діячі, види діяльності» під назвою «Незнищенність: український національний рух на півдні України в умовах совєтської окупації 1920-х – першої половини 1980-х рр.».

Детальніше...05.12.2023

Переглядів: 135

Вис­тав­ка «Ма­те­ріальна куль­тура ні­мецької гро­ма­ди ХІХ–ХХ ст. на Пів­дні України». Анонс

7 груд­ня 2023 р. о 15.00 в Одесь­кій на­ціо­наль­ній науко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся уро­чис­те від­криття вис­тав­ки «Ма­те­ріаль­на куль­ту­ра ні­мець­кої гро­ма­ди ХІХ–ХХ ст. на Пів­дні України», прис­вя­че­ної 220-річчю ні­мець­кої лю­те­рансь­кої гро­мади свя­то­го Пав­ла в Оде­сі.

Детальніше...05.12.2023

Переглядів: 228

«Патріарх українсь­кої му­зи­ки» — до 120-річчя від дня на­родження Ми­ко­ли Фі­ла­ре­то­ви­ча Ко­лесси (1903–2006)

6 груд­ня ви­пов­нюєть­ся 120 ро­ків від дня на­родження Ми­ко­ли Фі­ла­ре­то­ви­ча Ко­лесси (1903–2006), ви­дат­но­го ком­по­зи­то­ра, ди­ри­ген­та, пе­да­го­га, гро­мадсь­ко­го дія­ча.

Детальніше...04.12.2023

Переглядів: 156

Бібліотека дарує свято!

Сезон зимових свят «Книжковий дивосвіт» в ОННБ відкрито!

Детальніше...03.12.2023

Переглядів: 277
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна