Курс публічних лекцій «ПОСТАТІ. ПОДІЇ. СЕНСИ»

kurs-lekcij-2-1.png

Російська військова агресія стала потужним імпульсом до змін та своєрідним каталізатором зростання інтересу суспільства до національної історичної пам’яті. Понад три століття імперія крок за кроком прагнула знищити національно-культурну окремішність України, а зараз російська армія прийшла на українські землі з метою перетворити їх на згарище.

Сучасна війна вчергове оголила культурну відмінність українців і росіян. Проте, на жаль, суспільна свідомість деяких українців все ще залишається в полоні різноманітних міфів і стереотипів. Весь період своєї незалежності Україна перебуває в центрі війн історичних дискурсів, які по суті є війною за ідентичність. Особливого значення набуває не тільки процес відродження і збереження національної історії та культури, а й подолання наслідків російської імперської та радянської тоталітарної політики в Україні. Успішно протистояти регулярним інформаційним атакам на свідомість можна лише тоді, коли у суспільства є міцне відчуття свого ядра-осердя та стійке розуміння історичної канви. Саме історичні знання сприяють формуванню світоглядного фундаменту та усталеної системи цінностей, а історія є тією зброєю, що захищає націю та дає надію на майбутнє.

У лютому 2023 року як відповідь на суспільний запит і з метою поширення українського національного світогляду та боротьби з історичними міфами в Одеській національній науковій бібліотеці було започатковано курс публічних лекцій «ПОСТАТІ. ПОДІЇ. СЕНСИ», присвячений актуальним питанням історії України. Запропоновані лекції ґрунтуються на висвітленні складного історичного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття. Більшість лекцій присвячено важливим постатям українського минулого, які є камертоном свого часу і боролись за самостійність та утвердження української ідеї (Д. Донцов, М. Міхновський, Ю. Липа та ін.). Значну увагу також приділено  їх зв'язку з південним регіоном.

Лектор курсу – доктор історичних наук Олександр Євгенович Музичко.

До курсу лекцій увійшли: 

 1. Уроки одного року тисячолітньої війни
 2. Іван Луценко – борець за волю України
 3. Микола Міхновський – перший ідеолог української незалежності
 4. Василь Кук – провідник українського визвольного руху 50-х років ХХ ст.
 5. Павло Скоропадський: світло і тіні діяльності останнього гетьмана України
 6. Думки крізь час: актуальність книги Юрія Липи «Розподіл Росії»
 7. День героїв України: історія та сенс величного свята
 8. Євген Петрушевич (1863 – 1940) – диктатор на благо української націонал-демократії та державності
 9. Дмитро Донцов — учитель покоління сталевих українців
 10. Велика книга українців: 125 років від часу видання першого тому «Історії України – Руси» Михайла Грушевського
 11. Микола Аркас – популяризатор української історії та музики на півдні України
Створено: 18.09.2023
Оновлено: 10.01.2024
Переглядів: 7094
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.