130 років від дня народження Б.М. Комарова

На фото: Богдан Комаров. 1900-і рр. Одеса.
З фонду Одеського літературного музею (дар М.Ю. Волянської)

Комаров Богдан Михайлович, нар. 6 (18) січня 1882 р., Київ – пом. 18 грудня 1975 р., Ленінабад (Ходжент) - видатний український бібліограф, публіцист і мемуарист.  Заслужений діяч науки Таджицької РСР (з 1957). Син відомого бібліофіла і бібліографа, фольклориста, лексикографа, перекладача, засновника одеської «Просвіти» М.Ф. Комарова (1844-1913).
1900 р. вступив на природниче відділення фізико-математичного ф-ту Новоросійського ун-ту (Одеса), з якого 1902 р. був виключений за участь у студентських революційних заворушеннях. Продовжував навчання у Львівському та Віденському ун-ті, 1906 р. закінчив Краківський ун-т. Учителював. Перебував під негласним наглядом поліції.
На базі бібліотеки батька та ряду націоналізованих більшовиками книгозбірень Одеси створив Державну українську бібліотеку ім. Т.Г. Шевченка, якою завідував впродовж 1920-30 рр. Після реорганізації 1930 р. її фонди влилися в Одеську наукову бібліотеку (нині ОННБ ім. М. Горького).
1924-1930 рр. розгорнув діяльність Українського бібліографічного товариства в Одесі, що видавало журнал «Записки українського бібліографічного товариства в Одесі», співредактором якого був Богдан Комаров. Товариство прийшло на зміну «Одесскому библиографическому обществу» (1911-1919), що діяло при Новоросійському ун-ті і членом якого у свій час був М.Ф. Комаров.
Репресії 1930-31 рр., зокрема сумнозвісна «справа СВУ», рішуче змінила долю Б.М. Комарова. Улітку 1931 р. він був заарештований. Відбував річне адміністративне заслання у Курську (за іншими даними в Орлі) без права повернення в Україну. Згодом погодився на викладацьку роботу у Середньоазіатському плодоовочевому інституту у Ленінабаді (Ходженті), де заснував природничо-географічний ф-т та власну наукову школу. Брав участь у наукових експедиціях з дослідження флори у важкодоступні райони Таджикистану.

Б.М. Комаров є автором ряду видань:
- «Бібліографічний покажчик літературної діяльності Б.М. Комарова (1865-1913)» (1913);
- «Короткий російсько-український словник термінів з природознавства. Вип.1. Фізика» (1919);
- «Короткий українсько-російський словник бібліотечної термінології» (1926, у співавторстві з Р. Волянським);
- «Матеріали до словника псевдонімів та криптонімів українських авторів. Головним чином за рукописними матеріалами М.Комарова» (1928);
- «Огляд природознавчих праць М. Максимовича» (1929);
- «Визначник рослин Північного Таджикистану» (1967).

Протягом 1926-30 рр. опублікував цикл важливих за своїм джерелознавчим характером статей про наукову роботу одеських бібліотек та Українського бібліографічного товариства. Автор науково-популярних книг з питань використання природних ресурсів та охорони природи. Працював над спогадами «Бібліотека моєї пам’яті» (опубл. 1971 розділи про зв’язки родини Комарових з Лесею Українкою; укр. та рос. мовами).
З доповненнями на основі статті Г.Д. Зленка:
Українська літературна енциклопедія». – К., 1990. – Т. 2. - С. 541.

Книги з автографами у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького. Збірка М.Ф. Комарова : каталог / упор. Л.В. Арюпіна, Г.Д. Зленко; відпов. ред. Г.Д. Зленко; ред. І.С. Шелестович. – Одеса, 1996.

Перший випуск серії каталогів у контексті окремих збірок книг з приватної колекції М.Ф. Комарова, що поступили в ОННБ з Державної української бібліотеки імені Т.Г. Шевченка (1930).

В ОННБ зберігається частина архіву М.Ф. Комарова (на сьогодні оцифрованих).
Це машинописні копії листів (бл. 500 одиниць). Оригінали одеського архіву не збереглися. Частина таджикистанського архіву ймовірно потрапила до родичів Б.М. Комарова, що нині проживають в РФ.
У період сер. 1960- х – 1975 рр. адміністрація ОННБ ім. М. Горького встановила контакти з Б.М. Комаровим. Цінні відомості про обставини життя Комарових та україніку Одеси містять листи Богдана Михайловича до Григорія Дем’яновича Зленка - зав. редакційного відділу бібліотеки і нині провідного дослідника життя і творчості Михайла і Богдана Комарових (бл. 100 одиниць).
Публікації спогадів М.Ю. Волянської та Б.М. Комарова, а також матеріал про життя і творчість Б.М. Комарова за авторства Г.В.1Закіпної вийшли у четвертому та шостому випусках збірника «Дім князя Гагаріна» Одеського літературного музею (2007, 2011 рр.).
Див. також:
- Зленко Г.Д. Довго жити – цікаво // Літературна Україна. – 1972. – 18 січ.
- Кабан С. Він стрічався з Лесею // Вечірній Київ. – 1972. – 22 січ.
- Зленко Г.Д. Адвокат української літератури // День. – 2003. – 26 груд.
- Закіпна Г.В. Духовний спадкоємець // Дім князя Гагаріна : зб. наук. ст. і публ. / Одес. літ. музей. – Вип. 4. – Одеса, 2007. – С. 61-85 : ілюст.
- Кудлач В.А. Дороги ведуть із забуття // День. – 2010. – 11 листоп.
- Комаров Б.М. Мої університети // Дім князя Гагаріна : зб. наук. ст. і публ. / Одес.  літ.  музей. – Вип. 6, ч. 1. – Одеса, 2011.- С. 158 – 195 : ілюст.

Створено: 12.01.2012
Переглядів: 3409
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.