← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Якість і безпечність харчової продукції традиційних та інноваційних технологій : підручник / Іван Васильович Сирохман, Тетяна Михайлівна Лозова, Ольга Ігорівна Гирка, Марія Іванівна Філь, Марта-Марія Володимирівна Калимон ; pа ред. Іван Васильович Сирохман. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. – 503 с. : іл., табл.

 

Анотація

У підручнику виділені сучасні проблеми якості та безпечності харчової і продукції ресторанного господарства в світі з аналізом законодавчої бази в Україні, особливо щодо державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти.

Підручник розрахований на підготовку фахівців зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа». Він може бути корисним і для всіх допитливих у здоровому харчуванні.