← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наук. праць викладачів і студентів / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2020 .

Вип. 8 : Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки / Гол. редкол. Валентина Антонівна Каліш ; Редкол. Анатолій Олександрович Новиков, Любов Василівна Лучкіна, Наталія Олексіївна Баранник ; відп. за вип. Тетяна В'ячеславівна Клейменова. – 2020.– 287 с.

Анотація

Збірник містить статті, у яких викладені результати науково-дослідної роботи студентів і викладачів з актуальних питань лінгвістики і лінгводидактики, української мови та літератури, методик навчання, зарубіжної літератури. У випуску подано статті учасників Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».