← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Скибіцький В. Г. Ветеринарно-санітарна вірусологія : підручник / Володимир Гурійович Скибіцький, Ольга Сергіївна Калініна, Ганна Володимирівна Козловська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-Плюс, 2020. – 413 с. : іл., схеми, табл.

Анотація

Викладено фундаментальні основи вірусології. Представлено дані про природу і походження вірусів, структурну організацію та хімічний склад, механізм репродукції та популяційну генетику вірусів, особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету, імупрофілактику та хіміотерапію вірусних інфекцій. Охарактеризовано методологію лабораторної діагностики вірусних інфекцій тварин та санітарно-вірусологічного дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів. Подано сучасну класифікацію вірусів та основні таксономічні ознаки родин вірусів людини і тварин. Викладено епізоотологічні особливості, патогенез, клінічні симптоми, патологоанатомічні зміни, методи лабораторної діагностики та засоби імунопрофілактики актуальних вірозів тварин.

Підручник буде корисний студентам, аспірантам і викладачам закладів вищої освіти.