← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні : основні напрями, проблеми, перспективи розвитку : навч.-метод. посіб. / Авт.-уклад. О. М. Палилюлько, Г. Г. Кучеров, О. В. Шевчук, І. М. Гуменюк, Н. Р. Сторожук. – Тернопіль : Економічна думка, 2020. – 235 с. : схеми.

Анотація

Навчально-методичний посібник «Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні» підготовлено колективом викладачів, укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він відображає процес становлення соціальної роботи як наукової галузі так і навчальної дисципліни, її змісту, структури, теоретичних та методичних особливостей. В посібнику висвітлюються основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, головні моменти становлення допомоги, взаємодопомоги, моделі соціального забезпечення, що надаються різним категоріям населення.