← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 09-12 вересня 2020 р., м. Херсон / Херсон. держ. морська акад., Нац. акад. наук України, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; гол. оргком. Василь Васильович Чернявський ; відп. за вип. Роман Євгенович Врублевський. – Херсон : Херсон. державна морська академія, 2020. – 394, [1] с.

Анотація

У збірнику представлено матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві-освіта, наука, практика». Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.