← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вашай Ю. В. Гармонізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності : монографія / Юлія Володимирівна Вашай, Олена Олександрівна Дорошенко ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 109 с. : табл.

 

Анотація

Монографія присвячена аналізу можливостей вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в сучасних умовах військово-політичної нестабільності. Розглянуто трансформацію підходів до управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності. Проаналізовано методичне та обліково-контрольне забезпечення управління економічною безпекою держави та напрямки його гармонізації із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, звітності та аудиту. Монографія може стати у нагоді фахівцям органів державного, регіонального управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам закладів вищої освіти України спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент».