← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Швайка О. П. Начала хімії гетеро-циклічних сполук : навч. посіб. / Олесь Павлович Швайка, Микола Іванович Короткіх ; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, НАН України. Ін-т органічної хімії, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Київ : Академперіодика, 2020. – 190, [3] с. : схеми.

Анотація

У вперше створеному в Україні навчальному посібнику з хімії гетероциклічних сполук викладено основи хімії гетероциклічних сполук: найважливіші класи, методи синтезу, фізико-хімічні властивості та хімічні реакції. Вперше в посібнику з хімії гетероциклічних сполук окреслюється проблема циклічного стану хімічної речовини, окремі розділи присвячено йонним, радикальним та карбеновим станам цих речовин.

Для студентів хімічних спеціальностей університетів, а також аспірантів, викладачів та наукових працівників.