← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Задорожна-Княгницька Л. В. Історія педагогіки : навч. посіб. / Леніна Вікторівна Задорожна-Княгницька ; Маріуп. держ. ун-т. – Херсон : Олді-Плюс, 2020. – 361 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча спадщина визначних представників вітчизняної педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця ХХ століття. Викладено інформативний матеріал за темами змістових модулів, зміст самостійної роботи, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо вивчення матеріалу курсу.

Навчальне видання побудоване за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчання й адресоване викладачам та студентам педагогічних