← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я : навч. посіб. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля; Уклад. Наталія Іванівна Білошицька, Галина Олегівна Татарченко, Микола Володимирович Білошицький. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019 .

Ч. 2 : Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. – 2019. – 175 с. : іл., фотоіл.

Анотація

У навчальному посібнику надано інформацію, що охоплює історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи садово-паркового та ландшафтного проектування, характеристику основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості видів деревних і трав’яних рослин, що використовуються. Навчальний посібник ілюстровано кольоровими рисунками і фотографіями.

Навчальний посібник призначений для фахівців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів при вивченні теоретичних основ садово-паркового та ландшафтного будівництва, для розуміння і вільного оперування спеціальними термінами і поняттями.