← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасні методи селекції у тваринництві : (навч. посіб. з методів аналізу даних) / Сергій Юрійович Рубан, Віктор Олександрович Даншин, Тамара Валентинівна Литвиненко, Олександр Олександрович Борщ, Ілля Дмитрович Мітіогло ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ямчинський О. В., 2020. – 210 с. : іл., табл.

Анотація

Навчальний посібник написано відповідно до програми з дисципліни «Сучасні методи селекції тварин» для студентів освітнього ступеня «Магістр», а також для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Викладено базові підходи оцінки мінливості селекційних ознак, зв’язку між ними та їх успадковування, що дає змогу виконувати стандартні процедури щодо прогнозування генетичного прогресу, побудови економічних селекційних індексів та здійснення оцінки племінної цінності в популяціях сільськогосподарських тварин.

Розраховано на студентів, аспірантів, зоотехніків-селекціонерів, технологів з виробництва продукції тваринництва.