← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мателешко Ю. П. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / Юрій Павлович Мателешко ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т історії та міжнар. відносин. – Ужгород : УжНУ "Говерла", 2020. – 155 с. : іл., табл.

Анотація

У посібнику систематизовано найбільш усталені підходи та висновки, наявні у вітчизняній та зарубіжній навчальний та науковій літератури з міжнародної проблематики. Значна увага приділена напрямам та школам теорії міжнародних відносин, міжнародним явищам та процесам, а також зовнішній та міжнародній політиці. Кращому засвоєнню дисципліни допоможе термінологічний словник, тести та питання для самоконтролю, вміщені в навчальному посібнику.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають науки про політику та міжнародні відносини. Може бути корисний аспірантам і викладачам, а також усім, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин.