← ЗНО, навчальна література (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гордей О. Д. Державні цільові фонди : навч. посіб. / Оксана Дмитрівна Гордей, Валентина Петрівна Биховченко, Альона Миколаївна Ковальчук ; ун-т держ. фіскальної служби України. – Вид. 2-ге, оновл. та допов. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 349 с. : схеми, табл. – (Податкова та митна справа в Україні; т. 147).

Анотація

У навчальному посібнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання державних цільових фондів України. Теми чітко структуровані та виділяють історичні аспекти розвитку державних цільових фондів, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо.

Призначається для викладачів, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також усіх бажаючих, яких цікавить питання функціонування державних цільових фондів.