← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Рубан А. Г. Адміністративно правові засади здійснення прокуратурою правоохоронної функції держави : монографія / Андрій Геннадійович Рубан ; Науково-дослідний ін-т публічного права. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 235 с.

Анотація

 Роботу присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання основних напрямів діяльності прокуратури як органу публічної влади, на який покладено здійснення правоохоронної функції держави. Розкрито теоретико-методологічні засади адміністративної діяльності органів прокуратури України, яка є основою реалізації правоохоронної функції держави, з огляду на оновлений правовий статус вказаного суб’єкта. Особливу увагу звернуто на понятійно-категоріальний апарат, що визначає зміст правоохоронної функції держави, міжнародно-правові стандарти й механізм реалізації прокуратурою правоохоронної функції держави, а також на місце прокуратури в системі суб’єктів запобігання корупційним правопорушенням.

Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців юристів-практиків.