← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Максимович Р. О. Конституційно-правовий механізм захисту соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики : монографія / Роман Олегович Максимович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. О. В. Марцеляк. – Київ : Вид-во Людмила, 2019. – 230 с.

Анотація

Монографія присвячена проведенню комплексного науково-теоретичного дослідження правової природи конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні. В роботі розглянуто соціально-економічні права як об’єкт конституційно-правового захисту та основу формування соціальної держави; специфіку нормативно-правових гарантій та взаємодію державних і недержавних інституцій покликаних захищати відповідні права; межі захисту соціально-економічних прав осіб, які зазнали негативних наслідків в зоні АТО; правові позиції Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини у сфері захисту соціально-економічних прав.

Для студентів і викладачів юридичних факультетів вищих начальних закладів, юристів-практиків, законодавців.