Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за липень 2021 р.

Анотація

У монографії на підставі аналізу кримінального законодавства України і 63 зарубіжних держав, юридичної літератури та судової практики здійснено спробу комплексного дослідження проблем запобігання і протидії посяганням на волю, честь та гідність особи. Підкреслюється важливість забезпечення ефективної кримінально-правової охорони права на повагу до гідності людини і права на свободу та особисту недоторканність, закріплених у статтях 28 і 29 Конституції України. Розглянуто основні етапи становлення та розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за вказані посягання та прослідковано еволюцію наукових поглядів на питання протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених розділом ІІІ Особливої частини КК України, досліджено проблемні аспекти диференціації кримінальної відповідальності за вказані злочини, а також питання реалізації кримінальної відповідальності за такі діяння. Розглянуто кримінологічну характеристику злочинів проти волі, честі та гідності особи та з’ясовано особливості їх детермінаційного комплексу.

Видання може бути корисним для науковців, викладачів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, студентів, аспірантів, працівників правоохоронних і судових органів, усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права та кримінології.

Детальніше >