Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за грудень 2020 р.

Анотація

Монографію присвячено комплексному теоретико-правовому аналізу суддівської діяльності через призму гендерного її виміру . Здійснено науковий аналіз вітчизняних та міжнародних правових гендерних питань, особливостей їх впливу на практику правозастосування та доведено необхідність урахування гендерного критерію в суддівській діяльності.

Для науковців, практикуючих юристів, викладачів, докторантів, аспірантів.

Детальніше >