Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за березень 2021 р.

Анотація

Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічних засад дослідження безпеки зовнішньоторговельних відносин, обґрунтуванню комплексної стратегії забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на міжнародних товарних ринках та удосконаленню інструментарію її реалізації. Розглянуто зовнішньоторговельні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національних виробників на міжнародних товарних ринках, зовнішньоторговельну специфіку захисту та розвитку внутрішнього ринку України, проблеми забезпечення зовнішньоторговельної безпеки на ключових для України товарних ринках, проблематику забезпечення зовнішньоторговельної безпеки міжнародного економічного співробітництва України. Для науковців, працівників органів державної влади, фахівців з питань економічної безпеки та зовнішньоторговельної діяльності, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Детальніше >