← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Медицький І. Б. Наслідки злочинності в Україні: теоретичні і прикладні аспекти : монографія / І. Б. Медицький, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т ; наук. ред. П. Л. Фріс. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2020. – 314 с.

Анотація

Монографія привчена комплексному дослідженню проблеми наслідків злочинності. Здійснено ґрунтовний аналіз наслідків злочинності та його змістовного наповнення, розкрито рівні співвідношення між суміжними теоретичними конструктами. Особливу увагу приділено існуючим методикам оцінки наслідків злочинності, міжнародно-правовому досвіду зарубіжного вивчення наслідків/ціни злочинності. Окреслено обсяг втрат людського потенціалу внаслідок різного роду форм протиправної поведінки, розглянуто найбільш значущі нематеріальні наслідки злочинності та індивідуальному, суспільному та державному рівнях вияву. Розкрито стан, ефективність та «собівартість» державного впливу на злочинність у структурі її наслідків кримінально-правового законотворення, діяльності суду та органів кримінальної юстиції, застосування інституту виконання покарань.

Для науковців, практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями теоретико-прикладного забезпечення боротьби зі злочинністю.