← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бочарова К. А. Запобігання злочинам, пов'язаних з вандалізмом : монографія / Карина Анатоліївна Бочарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. С. Ю. Лукашевич. – Харків : Право, 2019. – 215 с.

Анотація

Монографію присвячено комплексному науковому дослідженню вандалізму, його кримінально-правовим формам, а також розробці комплексу заходів запобігання злочинам, пов’язаним з ним. У роботі розроблено авторське визначення вандалізму, з’ясовано його характерні ознаки і види залежно від мети діяльності вандала, визначено склади злочинів, які можуть містити у собі риси вандалізму.

На підставі узагальнення емпіричних даних здійснено кримінологічний аналіз злочинів, пов’язаних з вандалізмом. Визначені криміногенні риси осіб, які вчиняють вказані злочини, а також розроблено типологію цих осіб.

Висвітлено причини й умови поширення діянь, що досліджуються. Розглянуто міжнародний та зарубіжний досвід запобігання вандалізму та можливості його використання у вітчизняній превентивній діяльності. Сформовано низку заходів загально-соціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, пов’язаним з вандалізмом. Проаналізовано суб’єктів, які можуть здійснювати превентивну роботу щодо вказаних злочинів.

Видання призначено для науковців-правників, практиків, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також для тих, хто цікавиться проблемою