← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Потіп М. М. Публічне управління у сфері приватизації в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Микола Миколайович Потіп ; Запоріз. нац. ун-т. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 438 с.

Анотація

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні, їх ґенези, сучасності та перспектив розвитку, правового регулювання та практичної реалізації; змісту, структури, елементів системи та механізму публічного управління у сфері приватизації, сучасного стану правового регулювання адміністративно-правових відносин у сфері приватизації, існуючих проблем та напрямів їх вирішення. Запропоновано та науково обґрунтовано концептуальний підхід до змісту адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні. Запропоновано основні положення концепції публічного управління у сфері приватизації в Україні та шляхи розв’язання проблем, що існують у цій сфері.

Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і працівників органів публічної адміністрації.