← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 01 грудня 2019 р. / Сергій Валерійович Пєтков, Роман Вагіфович Алієв, Надія Олексіївна Армаш, Мар'яна Анатоліївна Баламуш, Дмитро Олександрович Беззубов ; за заг. ред. Сергій Валерійович Пєтков. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 791 с. – (Науково-практичний коментар).

Анотація

У даній книзі докладно прокоментовано Кодекс України про адміністративні право­порушення (станом на 1 грудня 2019 року) з посиланням більш ніж на тисячу норматив­но-правових актів, а також результати правозастосовної судової практики щодо притяг­нення до адміністративної відповідальності.

Видання буде корисним суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, правозахис­никам, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, співробітни­кам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, ко­мандирам військових частин і начальникам військових установ, а також усім зацікавле­ним у належному захисті прав і свобод людини і громадянина, власності, довкілля, інших об’єктів адміністративно-правової охорони.