← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров'я = Ensuring the human rights of the fourth generation in the health care system : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12 квітня 2019 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. дослід. ін-т порівняльного публічного права та міжнародного права, Центр укр.-європ. наук. Співробітництва ; під заг. ред. С. Б. Булеци, Я. В. Лазура, М. В. Менджул. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2019. – 200 с.

Анотація

У науковому збірнику опубліковано матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я», що відбулася 12 квітня 2019 р. на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів правничого напряму, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями юриспруденції.