← Література з питань права (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Жукова Л. М. Зміни інституційного статусу держави в умовах соціально-економічної нестабільності : монографія / Лариса Миколаївна Жукова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 307 с.

Анотація

В монографії досліджуються теоретико-методологічні засади інституційного статусу держави та його змін під впливом ендогенної і екзогенної нестабільності, аналізуються конкурентне середовище як сфера реалізації інституційного статусу держави та інноваційні чинники розвитку економіки в умовах глобальної невизначеності. Визначне місце відведено соціальним чинникам еволюції державних інститутів. Обґрунтовано суперечливий вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних та юридичних вишів, слухачів шкіл бізнесу, керівників регіонів, підприємств і організацій, спеціалістів, які займаються проблемами пошуку альтернативності економічного розвитку держави.