Університету екологічних знань – 10 років!


Вітальне слово Ольги Ботушанської

Науково-практична конференція
“Екологічна освіта і виховання як складова формування громадянського суспільства”

7 грудня 2011 року Університет екологічних знань та інформаційний центр з питань екології довідково-інформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького провів науково-практичну конференцію “Екологічна освіта і виховання як складова формування громадянського суспільства.”

ПРОГРАМА

Організатори: Університет екологічних знань Одеської національної бібліотеки ім. М. Горького, Інформаційний центр з питань екології інформаційно-довідкового відділу ОННБ ім. М. Горького

Привітання:

Ботушанська Ольга Федорівна генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького, заслужений працівник культури;  

Андронаті Сергій Андрійович – д-р. хім. наук, професор, академік НАН України, д-р. Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, голова Південного наукового центру НАН України.

Фоторепортаж про діяльність Університету екологічних знань

Пленарне засідання

 1. Про результати діяльності Державного управління охорони навко­лишнього природного середовища з поліпшення еко$shy;логічного стану в Одеському регіоні.
  Яцков Анатолій Володимирович, начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
 2. Стан та охорона навколишнього природного середовища м. Одеси. Діяльність управління екології та розвитку рекреацій­них зон Одеської міської ради з підвищення рівня екологічної освіти .
  Дацюк Валентина Миколаївна, заст. начальник управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
 3. Про екологічні проблеми Українського Причорномор’я
  Буркінський Борис Володимирович, д-р. екон. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії.
 4. Про становлення освіти в інтересах сталого розвитку в Одеському регіоні.
  Степаненко Сергій Миколайович, д-р. фіз.-мат. наук, професор, ректор Одеського державного екологічного університету
 5. Основні напрями екологічної освіти суспільства.
  Шалімов Микола Олексійович, д-р. с.-г. наук, професор Одеського національного політехнічного університету, ректор громадського Університету екологічних знань Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького.
 6. Дотримання українського екологічного законодавства органами місцевого самоврядування.
  Романов Юрій Сергійович, канд. фіз.-мат. наук, проректор з наукової роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, голова комітету з питань екології спілки НІО України в Одеській області, дійсний член екологічної АН, член Міжнародної астрономічної спілки.
 7. Екологічна освіта та виховання як спосіб формування екологічної культури
  Каракаш Ілля Іванович, канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академії.
 8. Наукова бібліотека  як складова процесу формування екологічної культури
  Бельницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директора Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького, заслужений працівник культури, проректор громадського Університету екологічних знань ОННБ ім. М. Горького
 9. Про розробку навчальних програм підготовки магістрів-дослідників в галузі екології
  Цикало Альфред Леонідович, д-р. хім. наук, професор, завідувач кафедри «Хімія, охорона навколишнього природного середовища та раціонального природокористування» Одеської державної академії холоду,  професор кафедри «Прикладна екологія» Одеського державного екологічного університету, заслужений працівник освіти України.
 10. Про формування ноосферної парадигми в сучасних умовах
  Крісілов Анатолій Данилович, канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Одеської державної академії холоду
 11. Громадська екологічна діяльність у вищих навчальних закладах як  обов’язкова складова безперервної екологічної освіти (на прикладі регіонального центру поширення екологічних знань Одеського державного екологічного університету)
  Чорна Тетяна Георгіївна, керівник Регіонального центру поширення екологічних знань Одеського державного екологічного університету
 12. Деякі аспекти екологічної освіти та виховання школярів у системі позашкільної роботи педагогів Одеської області
  Чвікова Людмила Василівна, завідувач еколого-біологічного відділу Одеського гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання.
 13. Роль міжнародної співпраці у підвищенні рівня екологічної освіти та виховання в Одеській області.
  Геращенко Юрій Євгенович, президент громадської екологічної організації “ Екологічний центр сталого розвитку, голова Громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Одеській області
 14. Підготовка інноваційної інфраструктури міста до організації екологічного туризму
  Шукліна-Матюшкіна Олена Олександрівна, канд. екон. наук, керівник інноваційного бізнес-інкубатора Одеського регіонального відділення Асоціації міст України
 15. Екологічна освіта за допомогою образотвочого мистецтва на прикладі міжнародного художнього авторського проекту “Арт-туризм.
  Лєкарєва-Нікітіна Галина Вікторівна, віце-президент Спілки мариністів м.Одеси,  керівник і автор проекту “Арт-туризм”.

Під час урочистостей з вітальним словом до присутніх звернулася генеральний директор ОННБ ім. М. Горького О.Ф. Ботушанська. Про просвітницьку діяльність бібліотек, про роль бібліотек у підвищенні рівня екологічної освіти, виховання і культури в суспільстві доповідала О. М. Бельницька, заступник генерального директора Одеської національної бібліотеки ім. Горького, а також працівники обласних і міських бібліотек.

Вузівська наука має активно формувати свої наукові школи в усіх галузях знань, а екологічна наука – використовувати досягнення вчених для підвищення якості освіти і в інтересах екологічно збалансованого розвитку. Про це на конференції йшла мова у ряді доповідей викладачів вузів: Одеської державної академії холоду, Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Неформальна екологічна освіта на конференції була представлена доповідями педагогів, які працюють у системі позашкільної роботи та громадськими екологічними організаціями.

Сучасні екологічні проблеми складають серйозну небезпеку для існування людини на усіх рівнях – від глобального до локального. Загальний стан екологічної безпеки в Україні, зокрема в Одеському регіоні, характеризується як досить складний.

Отже забезпечення екологічної безпеки – один з чинників розвитку суспільства. Ефективне керування екологічною безпекою можливе лише на основі сталого екологічно збалансованого розвитку, комплексного вивчення та вирішення екологічних проблем, через широке інформування населення про основні природоохоронні проблеми.

Питання екологічної освіти та виховання було поставлено ЮНЕСКО та Програмою ООН щодо охорони навколишнього природного середовища у ряд основних засобів гармонізації взаємовідносин людини і природи. Стокгольмська конференція з навколишнього природного середовища (1972) прийняла рекомендації щодо створення міжнародної програми про освіту у цій галузі. На початку 1975 року таку програму було розроблено, а в 1992 року на конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жайнеро її рекомендовано до запровадження. Концепція «екологічної освіти в інтересах сталого розвитку» стала основною освітньою доктриною ЮНЕСКО.

Система екологічної освіти повинна охоплювати всі ланки дошкільної, початкової, середньої, вищої освіти, підвищення кваліфікації,  перепідготовки кадрів, популяризації наукових знань.

Інформаційне забезпечення – сфера діяльності Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького (ОННБ), що діє як інформаційний центр з питань екології. Сьогодні ОННБ є однією з важливих ланок у вирішені екологічних проблем Одеського регіону.

Екологічна освіта та формування екологічної культури населення   стали головним завданням громадського Університету екологічних знань ОННБ ім. М. Горького, який працює з жовтня 2001 року. Університет є трибуною для обміну інформацією між науковцями і фахівцями про досягнення і перспективи розвитку науки з екологічної безпеки, про відтворення природних ресурсів та раціональне природокористування. Саме через його трибуну широка громадськість дістала можливість реалізувати своє право на одержання достовірної екологічної інформації.

Слухачами Університету є аспіранти, студенти, фахівці, які працюють у галузі екології, члени громадських екологічних організацій.

Високий професійний рівень членів ученої ради Університету (керівники державних природоохоронних служб, видатні учені – три академіки НАН України, дев'ять докторів і кандидатів наук, представники громадських організацій.) дає можливість глибоко і всебічно аналізувати екологічну ситуацію в регіоні.

Цього року Університет екологічних знань відзначає 10-річчя своєї  діяльності.

Фоторепортаж


Доповідач Анатолій Яцков


Про стан та охорону навколишнього природного середовища м. Одеси доповідає Валентина Дацюк


«Подяку» за плідну роботу ректору Університету екологічних знань (УЕЗ) Миколі Шалімову вручає генеральний директор ОННБ ім. М. Горького Ольга Ботушанська . Зліва: проректор УЕЗ Ольга Бельницька


Почесними грамотами Державного управління охорони навколишнього середовища в Одеській обл. та управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради відзначені Ольга Ботушанська і Ольга Бельницька (вгорі) та секретар Університету Ніна Лошкарева (внизу)


Слово має академік Борис Буркінський (другий зліва)


Серед почесних гостей член Вченої ради Університету професор Сергій Степаненко (крайній справа)


Під час роботи конференції


Експонати виставки нових книжкових видань з екології із фондів Бібліотеки

Створено: 08.12.2011
Переглядів: 2773
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.