Музей книги ОННБ: до Міжнародного дня музеїв

000-3.jpg
18 травня,
щорічно, починаючи з 1977 року, по всьому світу відзначають Міжнародний день музеїв.

Діяльність музеїв – важливий засіб культурного обміну,
збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами. 

Діяльність музеїв - це й важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами.

Щороку Міжнародна рада музеїв обирає і затверджує тему Міжнародного дня музеїв, яка має на меті привернути увагу до нагальних проблем суспільства. Цьогорічна тема «Музеї заради рівності: різноманітність та інклюзія».

Музей книги Одеської національної наукової бібліотеки – чи не найкращий приклад поєднання в одному просторі творів відомих письменників, поетів, громадсько-культурних діячів, художників, видавців, які були різної етнічної та релігійної приналежності, з різними суспільно-політичними поглядами. Їх бачення всесвіту, думки, точки зору – важливий досвід, що виражений на сторінках манускриптів, друкованих видань, ілюстрацій різних епох і народів. Вони пройшли крізь століття і тепер доступні нам у вигляді безцінного скарбу, який входить до української та світової історико-культурної спадщини.

Кілька цікавих фактів про
Музей книги
Одеської національної наукової бібліотеки

002.jpg 003.jpg 004.jpg

Це один з найперших музеїв в бібліотеках Україні.
 Саме тут зберігаються:

  • найдавніші пам’ятки слов’янської писемності ХІ століття – Охридські глаголичні та Хіландарські кириличні аркуші;
  • оригінальний рукопис з пальмового листя ХІІІ століття;
  • єдиний в Україні примірник французького молитовника, витканого шовковими нитками;
  • одна з найменших мініатюрних книжок, набраних ручним способом розміром 1,6 х 1,1 см.

 

З історії Музею книги та його фондів

005.jpg 006.jpg 007.jpg

Вишуканий зал музею приваблює відідувачів як книжковими пам’ятками з їх легендарними авторами та художниками-ілюстраторами, неймовірними історіями створення, так і розкішним інтер’єром зі старовинними книжковими шафами.

В скарбах музею переплетена тисячолітня історія багатьох культур і народів, серед яких пам’ять століть оживає з кожною відкритою книгою, з кожною перегорнутою сторінкою.

Перший бібліотечний музей, «Зал імені графа М.М. Толстого», почав функціонувати від часу відкриття нового приміщення Бібліотеки на вул. Херсонській, 13 (нині – Пастера) з 1907 року. В 1916 р. літературознавець, журналіст Л. Гроссман в газеті «Одеський листок» назвав Зал імені графа М.М. Тостого «першим сховищем старожитностей Одеси», адже його численні експонати розкривали історію міста.

Граф Михайло Михайлович Толстой – громадський діяч, бібліофіл, попечитель бібліотеки у 1897-1917 рр., почесний громадянин Одеси (1909 р.). За його безпосередньої участі Бібліотека перетворилася на провідний культурний центр Одеси.

Зі створенням відділу рідкісних видань та рукописів почав повноцінно функціонувати й Музей книги. Свої двері для відвідувачів він урочисто відкрив майже 100 років тому – 3 жовтня 1922 р. Це був однин з перших Музеїв книги в Україні.

Сьогодні унікальний фонд відділу нараховує близько 40 тис. раритетів, цінною частиною якого є понад 2 тисячі рукописів, 52 інкунабули, понад 100 палеотипів, зібрання з понад 600 вітчизняних та зарубіжних гравюр XVI–XX ст. 

Найдавнішими в колекції рукописів є пам’ятки слов’янської писемності Охридські та Хіландарскькі аркуші ХІ ст., «Євангеліє Кохно» та «Четвероєвангеліє» ХІІ ст. 

008.jpg 0081.jpg

Найстарішою друкованою книгою у відділі є «Нова юридична практика», видана у Венеції 1473 р. Фонди відділу можуть похвалитися виданням «Збірника законів м. Брно» (Чехія), що є найпершим прикладом міського права, виданого в Нюрнберзі 1498 р., викладом натурфілосовських творів Арістотеля, надрукованого в Кельні 1496 р. одним з найвідоміших німецьких друкарів Генріхом Квентелем.  

0091.jpg 009.jpg 010.jpg

Характеризуючи колекцію стародруків латинським шрифтом, варто наголосити, що практично кожна західноєвропейська друкарня представлена у наших фондах найкращими своїми виданнями. Велику наукову та мистецьку цінність мають видання славетних друкарських фірм Західної Європи – Альдів, Етьєнів, Ельзевірів, Плантенiв XVI-XVIII ст., що яскраво відображають історію західноєвропейського книгодрукування.

011.jpg 012.jpg 013.jpg

Окрасою колекції кириличних стародруків вважається перше видання кириличного друку «Часослов», яку видрукував у Кракові Швайпольт Фiоль (1491); видання Франциска Скорини, надзвичайно рідкісні глаголичні видання XVI – першої половини XVIІ ст.

Представлений у музеї й друкарський доробок українського першодрукаря Івана Федорова, зокрема «Острозька біблія» (1581). Широко репрезентовані видання друкарні Києво-Печерської лаври, Львівського Ставропігійського Успенського братства, відомого львівського друкаря М. Сльозки, інших українських та зарубіжних видавничих осередків.

014.jpg 015.jpg 016.jpg 0161.jpg 017.jpg

Велику історико-культурну цінність мають рідкісні видання, які висвітлюють історію української книги і книжкової справи. Передовсім, перші та прижиттєві видання класиків української літератури. Серед них одне з перших виданнь «Енеїди» I. Котляревського, «Кобзаря» та «Гайдамаків» Т. Шевченка, твори М. Гоголя та Г. Квітки-Основ’яненка, I. Нечуя-Левицького, I. Франка та Лесі Українки. У відділі зберігається гідна добірка рідкісних альманахів та перших українських періодичних видань. Багато книг були власністю відомих осіб, про що свідчать автографи власників на їх сторінках. Значна частина українських видань входить до колекції відомого українського бібліографа Михайла Комарова (1844-1913). Серед них особливий інтерес викликають книжки, ілюстровані видатним одеським графіком Амвросієм Ждахою (А.А. Смаглій, 1855-1927). 

Багато з них доступні для перегляду у цифровій бібліотеці «Скарби України».

018.jpg 020.jpg 019.jpg

Особливе місце в експозиції Музею книги займають бібліофільські та мініатюрні видання ХІХ – початку ХХ ст. з колекції графа М.М. Толстого. Як правило, це нумеровані примірники, що надруковані на рідкісних сортах паперу (китайському, японському, голландському), в обкладинках із шкіри, шовку, парчі, атласу, оздоблені дорогоцінним камінням. Багато книжок мають оригінальні рисунки, акварелі та гравюри популярних у свій час мистців. Є книги з автографами авторів, художників, видавців. Родзинкою колекції є французький молитовник, витканий шовковими нитками ліонськими майстрами на зразок рукописних книг XIV-XVI ст., та вишукані мініатюрні видання в обмеженій кількості примірників.

021-1.jpg 022-1.jpg

Особливе місце в експозиції Музею книги
займають бібліофільські та мініатюрні видання
ХІХ – початку ХХ ст.

з колекції графа М.М. Толстого

В музейній залі постійно оновлюється експозиція з історії книгодрукування. До уваги шанувальників книги – різноманітні тематичні виставки, зустрічі з цікавими людьми, презентації відомих письменників та науковців, інші заходи, присвячені важливим подіям у культурному житті України і зарубіжжя.

Щороку Музей книги приймає сотні відвідучачів з України та інших країн.

В умовах карантину, під час вимушеної ізоляції, музеям та бібліотекам важливо зберігати зв’язок з постійними відвідувачами та залучати нових прихильників. Тому працівники цих установ набувають нового, дистанційного досвіду роботи. І це додаткова мотивація поглибити свої знання, духовно збагатитись та отримати заряд енергії.

При нагоді запрошуємо вас скористатися віртуальною 3D-подорожжю по Одеській національній науковій бібліотеці – пам'ятці архітектури загальнонаціонального значення. За сприятливих умов завітайте на другий поверх книгозбірні до Музею книги – розкішного приміщення з верхнім денним освітленням, зі старовинними шафами, замовленими та виготовленими спеціально для бібліотеки: в них зберігаються справжні книжкові перлини.

Література про Музей книги ОННБ

Арюпина Л. "Зал имени графа М.М.Толстого" Одесской городской публичной библиотеки // Страницы истории благотворительности в Одессе : к 100-летию вступления графа М. М. Толстого в должность попечителя Одесской городской публичной библиотеки: Материалы конференции. Одесса, 4 декабря 1997. – Одесса, 2000. – С. 43-51.

Арюпіна Л. Один из первых музеев книги на Украине // Духовність і культура у

формуванні особистості та відродженні національної самосвідомості : матеріали Міжнар.

наук. конф. Одеса, 27-28 верес. 1999 р. – Одеса, 1999. – С. 97-101. 

Беленький В. Уникальный музей // Кн. обозрение. – 1977. – 2 сент. – С. 2. 

Гроссман Л. Исторический музей Одессы // Одес. листок. Прибавление к № 70. – 1916. – 13 марта (№ 70). – Про музей Одеси при Бібліотеці.

Зленко Г. Д. Рік народження – 1922-й // Літ. Україна. – 1972. – 19 груд.

Иоффе Г. Музей книги // Молода гвардія. – 1935. – 29 квітня.

Книжная сокровищница Одессы. Бесценные старинные экземпляры и книги на папирусах

(фоторепортаж) // Думська площа. – 2011. – 30 сент.

Левит Я. Музей редкой книги // Огонек. – 1979. – № 20. – С. 21.

Музей книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького: [Фотонарис] / упоряд. Т. Л. Подкупко; відп. ред. О. Ф. Ботушанська. – Одеса : ООО “Студия “Негоциант”, 2007. – 32 с. 

Музей книги ОГНБ им. А.М. Горького // Музеи книги и книжного дела : указатели музеев мира / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; cост. Т. Кондакова. – Москва, 1987. – С. 164-165.

Музей одесской старины при публичной библиотеке // Одес. листок. – 1916. – 22 марта (№ 79).

Подкупко Т. Музей книги ОДНБ ім. М. Горького в сучасному інформаційно-культурному просторі // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науковоінформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького. Одеса, 25-27 вересня 2007 р. – Одеса, 2006. – С. 34-42.

Подкупко Т. Л. Музею книги – 85 // Думська площа. – 2007. – 9 лют. – С. 1-3.

Тюнєєва О. Музей книги Одеської державної публічної бібліотеки // Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / И.о. Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. Л. В. Арюпина, Л. Н. Бурьян, Т. В. Щурова ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса : ВМВ, 2012. – С. 68-93.

 

 

Створено: 17.05.2020
Останнє оновлення: 18.05.2020
Переглядів: 433
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.