← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юхновський В. Ю. Агролісомеліорація : підруч. для студентів ВНЗ / Василь Юрійович Юхновський, Сергій Миколайович Дударець, Володимир Миколайович Малюга ; за ред. Василь Юрійович Юхновський. – Київ : Кондор, 2016. – 371 с. : іл., табл.

Анотація

На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень. У системному ключі висвітлено особливості систем захисту ґрунтів від ерозії, основною компонентною яких є лісомеліоративні протиерозійні заходи. Розкрито питання меліорації піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, озеленення населених місць. Показано організаційно-правові аспекти лісовпорядкування та інвентаризації агролісомеліоративних насаджень. Наведено типові задачі, алгоритм їх виконання та необхідні нормативно-довідкові матеріали.

Розрахований на студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів, науковців і фахівців агролісомеліоративної, аграрної, агроекологічної та природоохоронної галузей, а також інших суміжних секторів економіки.