← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Фізична екологія. Кредитно-модульна система : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Микола Юхимович Новоселецький, Дар'я Василівна Лико, Анатолій Леонідович Панасюк, Віталій Іванович Тищук. – Київ : Кондор, 2009. – 479 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явищ, що протікають у природі та їхній вплив на біосферу.

Посібник підготовлений за кредитно-модульною системою згідно з вимогами галузевого стандарту освіти з екології в Україні та на основі навчальної програми варіативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія». Він включає навчальні елементи (модулі), до яких подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), розміщено повноцінні задачники з текстами задач для довгострокового завдання за темами кожного навчального елемента та прикладами розв’язання, списки текстових запитань для поточного (предметно-елементного) і модульного контролю, інструкції до виконання лабораторний робіт тощо.

Посібник адресований для студентів, науковців, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів.