← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Іваненко О. І. Техноекологія : підруч. для студентів, які навчаються за спец. "101 Екологія" / Олена Іванівна Іваненко, Юлія Вікторівна Носачова ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" ; відп. ред. Микола Дмитрович Гомеля. – Київ : Кондор, 2017. – 292 с. : іл., табл.

Анотація

Проаналізовано сьогоднішній стан розвитку народного господарства України в порівнянні з тенденціями розвитку світової економіки, представлено матеріали щодо основних сировинних баз вітчизняний заводів та їх конкурентоспроможності, детально розглянуто основні галузі виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничодобувної, металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та харчової промисловості, технологічні процеси, що відбуваються в кожній з них, апаратурне оформлення та основи теорії хімічних процесів виробництва джерелам забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери й засобами боротьби зі шкідливими викидами.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Екологія».