← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Галина Василівна Ковальчук. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 614 с. : іл.

Анотація

У навчальному посібнику подано матеріал з основ екології тварин з екологічним описом головних систематичних груп. Висвітлені питання філогенії, морфології, фізіології, етології, охорони тварин, ролі в біоценозах та значення їх для людини.

Для студентів вищих навчальних закладів.