← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Березін О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навч. посіб. / Олександр Вікторович Березін, Юрій Вікторович Карпенко ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Суми : Університетська книга, 2018.–  168 с. : табл.

Анотація

Розглядаються актуальні питання теорії і практики ціноутворення в туристичному бізнесі за сучасних умов господарювання. Аналізуються теоретичні моделі та методи ціноутворення, приділено увагу стратегії і практиці управління ціновою політикою підприємств туристичного бізнесу.

Для студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та науковців, а також практиків, які цікавляться проблемами ціноутворення в туристичному бізнесі.