← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посіб. / Сергій Михайлович Панченко, Лариса Володимирівна Тихенко, Любов Миколаївна Бондар, Надія Федосіївна Бойко, Олександр Анатолійович Жигаленко ; Сум. обл. центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Нац. природ. парк "Деснянсько-Старогутський" ; за заг. ред. Сергій Михайлович Панченко, Лариса Володимирівна Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2018. – 351 с.

Анотація

У посібнику викладено основи дослідницької роботи школярів з біології, подано практичні рекомендації щодо різних аспектів вивчення грибів, рослинного покриву й тваринного населення територій. Методики розроблені фахівцями науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів і адаптовані для виконання старшокласниками з метою залучення громадськості для моніторингу стану довкілля.

Для педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів біологічних та екологічних спеціальностей і тих, хто переймається охороною природи.